Cu fonduri europene, soluții informatice moderne la Primăria Râmnicului


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Primăriei Râmnicu Vâlcea au anunțat că, în cadrul Axei prioritare Administrație Publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu ajutorul fondurilor europene, instituția va dispune de soluții informatice dintre cele mai moderne. Astfel, cetățenii vor avea la dispoziție terminale de tipul „self-service”, dar și aplicații specifice pentru telefoanele mobile. De asemenea, pentru cetățeni vor deschise sesiuni speciale pentru depunerea proiectelor.
Obiectivul specific al acestui proiect este reprezentat de «Introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu Strategia naţională pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020». Pentru aceasta Primăria Râmnicu Vâlcea a depus proiectul intitulat „Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on-line şi reducerea birocraţiei la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea”, în valoare totală de 2.949.556,02 lei cu TVA, valoarea eligibilă fiind de 2,946,300.24 lei cu TVA. Proiectul a fost aprobat pentru finanţare, fiind în curs de contractare.

În ce va consta proiectul?

Reprezentanții Primăriei Râmnicului au făcut cunoscute direcțiile principale în care proiectul la care facem referire va avea implicații, spre beneficiul cetățenilor. Astfel, cele mai importante direcții sunt următoarele:
1.Realizarea unei aplicaţii de servicii electronice pentru dispozitive mobile (Android şi iOS) în vederea simplificării procedurilor administrative, reducerii birocraţiei şi stimulării colectării taxelor şi impozitelor locale.
2.Amplasarea unui terminal de tip «self-service» care va permite cetăţenilor iniţierea de demersuri administrative, inclusiv prin ataşarea de documente scanate şi efectuarea de plăţi cu cardul.
3.Implementarea plăţii electronice, cu sau fără autentificare, pentru toate categoriile de sume datorate bugetului local (impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe concesiuni, amenzi).
4.Implementarea semnăturii electronice, integrată în sistemul de management al documentelor în cadrul instituţiei.
5.Managementul taxelor şi impozitelor locale ce va avea printre funcţionalităţi notificarea termenelor de plată pentru cetăţenii abonaţi, sistemul urmând să calculeze obligaţiile de plată cu scadenţă în perioada imediat următoare şi să trimită un mesaj personalizat contribuabilului pentru a evita depăşirea termenului scadent şi acumularea de penalităţi de întârziere.
6.Implementarea sistemului de bugetare participativă, respectiv a procesului prin care cetăţenii vor fi încurajaţi să identifice şi să semnaleze neajunsurile comunităţii şi apoi să propună rezolvări ale acestora prin proiecte ce urmează să fie validate de autoritatea locală şi supuse, ulterior, unui proces de votare prin care se va asigura reprezentativitatea rezultatelor. Cele mai votate proiecte vor fi implementate de către primărie.
7.Implementarea managementului activităţilor prin care se va asigura eficientizarea fluxurilor de lucru din cadrul instituţiei.
8.Arhivarea electronică a tuturor documentelor care intră în instituţie şi digitizarea arhivei fizice prin transformarea documentelor pe hârtie în documente electronice.
9.Eficientizarea activităţii de urbanism şi o mai bună gestionare a registrelor de Certificate de Urbanism, Autorizaţii de Construire, Autorizaţii de Desfiinţare, Procese Verbale de recepţie a lucrărilor, a Registrului PUG şi a Registrului PUD.