Cooperativele se întorc în forță


• Parlamentarii tocmai ce au votat în unanimitate legea privind modificarea și completarea legii cooperației agricole nr.566/2004, în forma în care a fost dezbătută cu partenerii de dialog social

Legea vine să stimuleze producătorii individuali care se asociază în cooperative cu: scutirea impozitului pe profit cinci ani (se aplică pentru cooperative noi dar și existente indiferent de cifra de afaceri dacă integrează producția cu procesare. Pentru cele care au doar producție se aplică scutirea de impozit până la limita de două milioane euro cifra de afaceri); scutirea impozitului pe venit pentru microîntreprinderile care aderă la cooperative; scutirea impozitului pe norma de venit pentru persoanele fizice/pfa/ii/if care aderă; scutirea impozitului pe proprietate pentru bunurile aferente producției valorificate prin cooperative; scutirea impozitului pe arendă pentru terenurile date în arendă cooperativelor.
Valorificarea producției membrilor se va realiza de către cooperative pentru minimum 50% din producția totală comercializată de fiecare membru/aferentă normei de venit, aferentă grupei/grupelor de produse cu care aceasta participă în cooperativa agricolă. Producția destinată vânzării aferentă terenurilor și efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică integral prin intermediul cooperativei, cu respectarea condițiilor prevăzute în statutul cooperativei. Totalitatea terenurilor și efectivelor de animale a căror producție este valorificată prin cooperativa agricolă și a bunurilor acesteia se asimilează unei unități tehnico-economice, conform statutului cooperativei. Cooperativa agricolă poate primi drept de folosință asupra bunurilor membrilor cooperatori, în baza acordului scris de către aceștia și conform statutului cooperativei. În altă ordine de idei, Executivul a hotărât reducerea cotei de TVA de la 20% la 9% pentru îngrășăminte, semințe și pentru prestări de servicii specifice sectorului agricol, impactul bugetar pentru anul acesta fiind de circa 65,8 milioane de lei.