Contribuabili care nu depun raportări contabile la 30 iunie a.c.


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor care, în exerciţiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro că au obligaţia depunerii până cel mai târziu marţi, 16 august a.c., inclusiv, a raportărilor contabile la 30 iunie a.c..

Nu vor întocmi raportări contabile la 30 iunie a.c. contribuabilii care:

– nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2011;

– în tot semestrul I 2011 s-au aflat în inactivitate temporară;

– persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii,

– entităţile nou-înfiinţate în cursul anului 2011.

Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie a.c. nu mai au obligaţia depunerii declaraţiei de inactivitate pe propria răspundere la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Formatul electronic al raportărilor contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP, care este pus la dispoziţia operatorilor economici gratuit de unităţile teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, categoria Asistenţă Contribuabili/Programe Utile/Situaţii financiare.

Cursul de schimb valabil pentru stabilirea cifrei de afaceri este 4,2848 lei/1 euro.

*

Bază legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.234/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483/2011.