Consiliul Județean se reunește vineri: ȘASE MILIOANE DE EURO pe masa aleșilor


Investiția consistentă de la ansamblul muzeal de la Măldărești atrage atenția
Vineri, 28 ianuarie 2022, de la orele 10.00, parlamentul vâlcean se reunește pentru o ședință cu următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 12 ianuarie 2022, Informare privind activitatea din trimestrul IV 2021 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, Planul strategic anual cu privire la obiectivele pe care și le propune Inspectoratul de Politie Județean Vâlcea și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2022, Raport privind modul de soluționare a petițiilor adresate Consiliului Județean Vâlcea și a solicitărilor privind accesul la informațiile de interes public în perioada 01.01.2021-31.12.2021,  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de baza pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, al Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, precum și a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2025, Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 30.799.968 lei, din Excedentul bugetului local și a sumei de 1.392.800 lei, din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2022, Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității locale în Comitetul de Organizare UNESCO, care se va constitui pentru Mănăstirea Hurezi, Județul Vâlcea (monument istoric înscris în Lista Patrimoniului Mondial).

Ce se mai dezbate?

Ședința aleșilor vâlcenilor din «Parlamentul» județean va continua cu: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Turism, Agrement și Servicii, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a imobilului „Cula Greceanu”, situat în sat Măldărești, comuna Măldărești, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), pentru obiectivului de investiții «Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Ansamblului Culei Duca», Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a bunului imobil „Drum județean DJ 703P Racovița-Titești”, aflat în domeniul public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza: «Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție» și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare platformă DJ 656 Olănești – Comanca – Tisa – Vila 1 Mai – DN 64, km 0+900”, Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție – Secția R.M.F.T. din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, din veniturile proprii ale acestuia, pe anul 2022, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, din veniturile proprii ale acestuia, pe anul 2022, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.14 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Turism, Agrement și Servicii, Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Vâlcea, pentru anul școlar 2022 – 2023, Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de hrană și a indemnizației de periculozitate pentru membrii formațiilor de salvare ale Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Național de Excelență Râmnicu Vâlcea pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă handbal, Diverse.

Ce înseamnă grădina senzorială de la Cula Duca?


Conform documentației oficiale, proiectul „Restaurarea, dotarea si punerea în valoare a Ansamblului Culei Duca” implică o investiție de 30.468.843,73 lei (inclusiv TVA) 25.904.601,62 (fără TVA) din care Construcții – montaj 23.621.264,89 (inclusiv TVA) 19.849.802,43 lei (fără TVA). Prin proiect, vor avea loc lucrări de consolidare, restaurarea, conservarea a clădirilor și împrejmuirilor istorice, amenajarea peisagistică a spațiilor verzi, la vest cu o grădină senzorială și la est cu una tradițională, modernizarea rețelelor de utilități, achiziționarea și montarea de utilaje și echipamente noi, desființarea extinderii conacului de pe latura Nord executată în 2008, suplimentarea spațiilor administrative prin construcția a două noi pavilioane, unul de primire și informare vizitatori și altul administrativ.
Grădina senzorială este o zonă verde concepută pentru a stimula simțurile, un loc în care vederea, mirosul, auzul, atingerea și gustul sunt protagoniștii și ghidurile absolute pentru a descoperi o lume naturală și pentru a ne face să ne simțim o parte integrantă a acesteia. În proiectarea grădinii senzoriale este necesar să se ia în considerare interacțiunea, accesibilitatea, viabilitatea și ușurința explorării: paturi de flori crescute și coșuri care conțin plante pot fi agățate pentru a facilita accesul celor care doresc să aibă grijă de grădină (sau doresc doar să miroasă o floare), dar nu se pot apleca prea mult, deoarece sunt vârstnici sau au probleme cu spatele; scaune confortabile care se integrează bine cu mediul înconjurător, mai ales în zonele umbrite și reci; potecile trebuie create cu pasarele care șerpuiesc prin natură. Grădinile senzoriale au efecte terapeutice dovedite științific, în special asupra subiecților care suferă de patologii sau dizabilități (boala Alzheimer, paralizie, orbire, demență).