Conferențiarul universitar Tudor Rățoi – istoric de seamă al Țării Severinului • notă editorială la volumul „Istoricul și arhivistul Tudor Rățoi la 65 de ani”, Editura Universitaria, Craiova, 2018


(Partea a doua)

Profesorul universitar și cercetătorul Cezar Avram – directorul Institutului „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, completează cele spuse mai sus, făcând următoarele precizări cu privire la modelul de om al omagiatului: „Cunoscându-l din anii în care profesorul a predat la Facultatea de Istorie, Filosofie și Geografie a Universității din Craiova și apreciindu-i activitatea, și nu în ultimul rând caracterul, considerăm că o recunoaștere a ceea ce a realizat actualul director al Arhivelor Naționale din Mehedinți, pe tărâmul culturii oltene, este benefică în egală măsură atât pentru sfera științei istorice, cât și pentru cea a politicilor manageriale. Astăzi, mai mult ca oricând, simțim nevoia de modele pentru a păstra legătura cu rădăcinile noastre. Tudor Rățoi constituie, în acest sens, un exemplu demn de urmat”.
Bunul prieten și coleg, Nicolae Țiripan, șeful arhivelor călărășene între 1989 și 2017, bun cunoscător al situației existente la nivel de instituție, deloc optimist, spune: „Cu Tudor Rățoi se încheie o generație de arhiviști cum nu se știe dacă va mai exista alta în Arhivele Naționale ale României….”.
Iată doar câteva referințe ce conturează imaginea unui om deosebit, bine pregătit, împlinit profesional și familial; imaginea frumoasă a unui om care lasă urme adânci, greu de șters, dar și de egalat, un model pentru tinerii istorici și arhiviști, care, urmat, pas cu pas, îi va proiecta cu siguranță în rândul elitelor științei românești.
Știindu-ne datori și conștienți de faptul că acest om, purtător a numeroase calități, se adaugă cu cinste marilor valori umane ale neamului – ce au contribuit la dimensionarea istoriografiei românești cu dovezi incontestabile și au educat generații de tineri ajunși la rândul lor profesori, istorici, arhiviști etc. –, ne-am propus să-i dăruim acum, la vârsta marilor împliniri, un volum omagial care să contribuie peste ani la eternizarea numelui, personalității și operei sale, pentru că, așa cum spunea marele teolog Dumitru Stăniloae, „Sensul vieţii constă în eternizarea persoanei”.
Așadar, prezentul volum, intitulat „Istoricul și arhivistul Tudor Rățoi la 65 de ani”, este rodul colaborării cu mai mulți istorici, arhiviști, teologi, filologi, juriști, scriitori, publiciști etc., reprezentanți ai unor instituții publice, organizații profesionale și culturale, care îl cunosc pe omagiat, unii chiar din anii tinereții, și care au dorit să contribuie cu un gând, o amintire, un omagiu etc. la conturarea și punerea în valoare a personalității acestuia, cu un articol sau studiu istoric ce se adaugă la zestrea istoriografiei românești. Episcopul Severinului și Strehaiei, Presfințitul Nicodim Nicolăescu, deschide lista celor 67 de autori ce și-au pus semnătura pe acest volum, pe care îi prezentăm în ordine alfabetică: Nicolae Gabriel Albinaru, Marius Arbănași, Cezar Gabriel Avram, Emanoil Badea, Paul Emanoil Barbu, Bogdan Ion Bădițoiu, Mihaela Bărbieru, Alexandru Stănciulescu-Bârda, Liviu Boar, Cornel Boteanu, Dumitru Cauc, Constantin Cheramidoglu, Nicolae Chipurici, Ileana Cioarec, Dinică Ciobotea, Daniel Olimpiu Cîrjan, Emilian Cojocaru, Sorin Irinel Coman, Florian Copcea, Gabriel Croitoru, Sorin Liviu Damean, Constanțiu Dinulescu, Ioan Drăgan, Nicolae Drăghiea, Mirel Dumitru, Dumitru Garoafă, Aladin Georgescu, Mircea Georgescu, Raluca Ștefania Graf, Ana-Maria Iancu, Ioan Lăcătușu, Corneliu-Mihail Lungu, Elisabeta Marin, Mite Măneanu, Varvara Magdalena Măneanu, Veniamin Micle, Nicolae Moga, Vilică Munteanu, Visarion Neagoe, Angelica Necșulea, Tudor Nedelcea, Noel Negrea, Ion Olaru, Alexandru Oșca, Dumitru-Valentin Pătrașcu, Cătălin Nicolae Pătroi, Marian-Emanoil Păun, Eugen Petrescu, Adrian Pohrib, Romeo A. Popa, Toma Rădulescu, Bogdan Emanuel Răduț, Ion Niță Rizea, Mihail Rogojinaru, Ileana Roman, Laurențiu Ovidiu Roșu, Ionuț Săraru, Paula Scalcău, Ion Soare, Ion-Radu Soreanu, Mihai Sporiș, Alexiu Tatu, Nicușor Marian Pele-Trăiloiu, Nicolae Țiripan, Valentin Vasilescu, Radu Ștefan Vergatti.
Ca și autorii, colaboratorii pe linie tehnică: Adina Rățoi și Mihail Rogojinaru (traducere în limba engleză), Valentin Pițigoi (tehnoredactare și grafică) și Violeta Scrociob (grafică) sunt prezentați pe scurt în Tabula gratulatoria, situată la început de carte, înainte de Cuprins. În acest volum, Mihail Rogojinaru are dublu rol, acela de autor al unui studiu științific și traducător al Notei editoriale. Tuturor le mulțumim pentru modul în care s-au dedicat acestui proiect editorial și pentru respectul dovedit față de omagiat.
În afara autorilor enumerați mai sus, în Tabula gratulatoria se află alți patru oameni de cultură: Dumitru Andreca, Georgeta Filitti, Marin Radu Mocanu și Victor Rusu, ale căror articole sau texte din articolele publicate între anii 2003-2017 se alătură celor ce aparțin scriitoarei Ileana Roman și completează capitolul III al lucrării omagiale.
Volumul este publicat la Editura Universitaria din Craiova, în 2018, sub egida Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, Episcopiei Severinului și Strehaiei a Mitropoliei Olteniei, Facultății de Științe Sociale a Universității din Craiova, Serviciului Județean Mehedinți al Arhivelor Naționale și a Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Filialei Județene „Matei Basarab” Vâlcea din cadrul Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Acesta este format B5, cuprinde 730 pagini, este prefațat de arhivistul vâlcean, doctor în filologie, Ion Soare și este structurat pe cinci capitole: I. Omagii, mesaje, amintiri și aprecieri; II. Despre istorici, arhive și arhiviști; III. Articole și studii dedicate istoricului și arhivistului Tudor Rățoi; IV. Tudor Rățoi – repere biografice; V. Album foto-documentar. Pe coperta I, în afara titlului, a denumirii editurii și a anului publicării, se află denumirille instituțiilor și organizațiilor sub egida cărora apare cartea și o ilustrație foto ce-l întruchipează pe omagiat. De asemenea, pe coperta IV sunt inserate opt fragmente culese din omagiile publicate în volum, al căror conținut proiectează cititorului imaginea în cuvinte a omagiatului. De precizat faptul că în afara capitolului V, dedicat ilustrațiilor foto, pe alocuri, din inițiativa unor autori, sunt inserate ilustrații ce amintesc clipele petrecute de aceștia, cu ani în urmă, cu diferite ocazii, alături de omagiat. Mai precizăm faptul că Prefața și Nota editorială sunt traduse în limba engleză.
Revenim la omagii pentru a trage o concluzie despre ceea ce va urma să se întâmple în viața eroului acestui volum după pensionare. Astfel, Bogdan Bădițoiu, un vechi arhivist, doctor în istorie, șeful Arhivelor Olt, spune: „Din fericire, ieşirea din activitatea instituţionalizată şi trecerea la pensie nu înseamnă mare lucru pentru asemenea caractere puternice, clădite pe muncă asiduă. Este doar o nouă formă de acţiune, curăţată de balastul problemelor administrative şi care, după cum îl cunosc toţi, nu va fi decât una mai prolifică în «răscolirea» documentelor trecutului, de cercetare şi mai asiduă a arhivelor pe care le-a slujit cu drag până la această vârstă. Avem convingerea că personalitatea sa multilaterală, deschisă spiritului ştiinţific, nu îl va lăsa să se pensioneze cu adevărat. Va avea doar mai mult timp pentru planurile amânate din diverse cauze”.
Tot legat de acest aspect, foarte important, arheologul Cătălin Pătroi – directorul culturii mehedințene, spune: „Calea Istoriei i-a marcat viața și sunt convins că pe aceasta va merge până la sfârșit!”. Și noi, ceilalți, suntem convinși de acest lucru și ne dorim ca prieteni, dar și spre binele științei, ca sfârșitul să fie cât mai târziu, peste zeci de ani.
Considerăm că o asemenea personalitate, apreciată până la nivelul Președinției României, care i-a conferit două decorații în semn de înaltă apreciere – Ordinul „Bărbăție și Credință” în gradul de „Comandor” (18 dec. 2006) și Ordinul „Bărbăție și Credință” în gradul de Mare Ofițer (20 dec. 2010) –, merită să se bucure de cel mai înalt titlu ce poate fi conferit de oficialităţile mehedințene – municipale şi judeţene –, acela de „Cetățean de Onoare al Municipiului Drobeta-Turnu Severin” și „Cetățean de Onoare al Județului Mehedinți”. Sperăm să fim auziți, iar spre cinstea și onoarea celor în măsură să o facă, distinsul om de știință – ce și-a dedicat cei mai frumoși ani ai vieții cercetării și ocrotirii valorosului tezaur arhivistic mehedințean – să se bucure în curând de acest titlu.
Eugen PETRESCU