Concurs la Centrul EUROPE DIRECT


Centrul EUROPE DIRECT din cadrul Biblio­tecii Judeţene Vâlcea desfăşoară un interesant concurs în care se vor oferi premii celor care îşi vor utiliza creativitatea pentru a crea un film, o foto­grafie, un album sau orice, care să exprime prie­tenia noastră cu Europa. Premierea se va desfă­şura în data de 19 octombrie, în cadrul „Galei Multi­plicatorilor de Informaţie Europeană”. Cei interesaţi îşi pot înscrie lucrările pe www.cicvalcea.ro.