Colţul liric (2)


SANDU ARISTIN – CUPCEA, actor, recitator, publicist, poet. S-a născut în 1944. în localitatea Chiperceni, raionul Orhei, Basarabia. Este absolvent al Academiei de Arte „Gavriil Muzicescu” din Chişinău, Facultatea de Actorie (dramă şi comedie muzicală). Mai bine de 30 de ani este cunoscut în Ţară şi peste hotare prin arta inedită de a trăi poezia şi de a ne-o transmite, fiind apreciat ca unul dintre cei mai buni declamatori,  învrednicindu-se, la Bucureşti, de titlul de excepţie „Omul – spectacol”. Are un repertoriu bogat din creaţia unor renumiţi poeţi: M. Eminescu, V. Alecsandri, A. Mateevici, G. Coşbuc, Gh. Topârceanu, L. Blaga, F. Saioc, N. Dabija, Gr. Vieru, L. Lari, A. Păunescu și mulți alții.  A interpretat diverse roluri în spectacolele jucate pe scenele teatrelor „Vasile Alecsandri” din Bălți, Teatrul Naţional „M. Eminescu” și Teatrul „Luceafărul” din Chişinău. S-a produs în diverse filme montate la Studioul Moldova-film. A iniţiat organizarea festivalurilor teatrale „Gh. Asachi” şi „Lucian Blaga”. Este un „clopot” al Basarabiei şi se menţine pe baricadele de trezire a conştiinţei de neam, valorificând şi promovând, în special prin lirica patriotică, sentimentul de mândrie şi demnitate naţională pentru limba română și istoria României, pentru tradiţiile și obiceiurile românilor de pretutindeni. În fiecare an, organizează spectacole muzical-artistice de binefacere, cu  programe militante, pentru cei mai trişti ca noi, având generice de invidiat: „Clopotul iubirii”, „Dangătul de clopot ne cheamă”, „Clopotul reînvierii”,  „Clopotul Basarabiei”. Lui Sandu Aristin-Cupcea, în 2004, când a aniversat 60 de ani de viață, Ion Proca i-a închinat o carte: „Boemul declamator”. Peste cinci ani, scriitoarea Renata Verejanu publică volumul „Poezia în viziunea lui  Sandu Aristin-Cupcea”, iar Traian Vasilcău, în decembrie 2011, îi dedică poemul „Autoportret”. Iată proma strofă: „Veacuri la rînd  trăiesc fără de Țară,/ De  toate am – și tihnă n-am măcar./ Pustia m-a-nfiat  a  mia oară/ Și  Țara  nu mi-o dă niciun barbar.”

Cu cât anii au trecut, cu atât s-a ridicat mai înalt, mai măreț acest poet-artist. Căci Sandu Aristin-Cupcea este, pentru românii de pretutindeni, un viu exemplu cum trebuie să-ți iubești Tara-mamă, prin versul său și prin modul cum declamă pătrunzând tot mai adânc și clar în conștiința românească. Personalitatea sa de mare artist și orator de vers patriotic am remarcat-o, cu vie emoție, în septembrie 2012, cand am fost invitat la Serbările Limbii Române, la prima ediție a Congresului Mondial al Eminescologilor și la Aniversarea a 180 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale din Chișinău. Din versul său, prin arta sa țâșnesc durerile și vrerile unui neam.