Chiar merita Badea (doar) o mustrare scrisă?


• Centrul pentru Resurse Juridice a făcut un Raport devastator pentru șeful DGASPC Vâlcea

Luni dimineață, Nicolae Badea (foto) s-a prezentat în fața consilierilor județeni pentru a scăpa chiar și de mustra­rea scrisă propusă de Comisia de Disciplină a CJ Vâlcea pe care „a sfidat-o” vreme de aproape un an de zile în „Dosarul Măciuca”! Ca și cum s-ar fi bătut să scape de ștreang sau de închisoare pe viață, șeful DGASPC a vorbit aproape o jumătate de oră despre orice altceva decât despre vreo vină proprie. În accepțiunea lui, situația de la Măciuca descrisă vizual prin poze și editorial cu mărturii este o înscenare. Și chiar dacă ar fi ceva mai mult, NU este vina sa!
Chiar așa, dacă ar fi mult mai mult…? Cât de mult ne arată un organism independent, un ONG, Centrul de Resurse Juridice prin Raportul făcut în martie 2017. De acolo, aflăm situația incredibilă de la Măciuca de care se teme Badea dar pentru care consideră că nu merita nici măcar o mustrare scrisă:
„Rezidenții din Centru nu se bucură de asistenţă juridică, nu au acces la informaţie şi mijloace de comunicare iar acestora nu le este respectat dreptul de a se plânge; S-au încălcat prevederile Ordinului 67/2015 (Modulul III Activităţi/Servicii – Standard 1 Îngrijire Personală; Modulul IV Mediul de Viaţă – Standard 1 Siguranţă și Accesibilitate; Modulul V Drepturi și Etică – Standard 1 Respectarea Drepturilor Beneficiarilor și a Eticii Profesionale; Standard 2 Protecţia Împotriva Abuzurilor și Neglijării; Standard 3 Sesizări/Reclamaţii), art. 21 din Constituția României și ale art. 9, art.12, art.13, art. 21 din Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
În Centru, doar 4 persoane sunt puse sub interdicție judecătorească și numai pentru o persoană s-a instituit curatela, deși Centrul găzduiește 48 de rezidenți, iar în niciunul dintre cazuri procedura nu a fost inițiată de Centru. S-au încălcat prevederile art. 111 din N.C.C., art. 25 alin. 2 din Legea 448/2006, art. 12 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Centrul nu a luat măsura de îndepărtare a tutorilor de la sarcina tutelei, cu toate că un tutore ridică pensia rezidentului și nu plătește la timp contribuția aferentă contractului de prestări servicii, iar un alt tutore este plecat în Anglia, nu semnează documentele și nu vizitează rezidenta. S-au încălcat prevederile art. 4 din Normele Metodologice aprobate prin H.G. 268/2007, art. 12 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi și ale art. 44 alin.2 teza 1 din Constituția României;
Unele documente ale rezidenților sunt nesemnate, semnate de o altă persoană decât rezidentul sau reprezentantul legal, sau semnate de însăși persoana pusă sub interdicție judecătorească. S-au încălcat prevederile art. 1179, art. 1180, art. 1204 din N.C.C. și ale art. 321 din N.C.P;
În niciunul dintre cazurile de decese survenite în Centru nu a fost efectuată autopsia medicolegală, organele de poliție au fost sesizate doar în câteva situaţii, iar în majoritatea certificatelor constatatoare ale deceselor nu a fost precizată cauza reală determinantă a acestora. S-au încălcat prevederile art. 34 alin.2, art. 34 pct.3, art. 45 alin.3 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul 1134/2000, art. 185 alin.2 din N.C.P.P., art. 292 din Legea 35/1997 și ale art. 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
Saloanele rezidenților sunt mobilate minimal, rezidenții nu au haine proprii, sunt îmbrăcați sărăcăcios, au părul scurt, atât bărbaţii, cât şi femeile, pereții centrului prezintă igrasie și umezeală, sala de mese se află într-un alt corp de clădire decât în cel în care locuiesc rezidenţii, în baie nu există obiecte de igienă personală și temperatura este scăzută, salonul din centru folosit cu titlu de izolator nu este dotat corespunzător, nu există cameră amenajată pentru respectarea vieții intime a rezidenților, nu există rampă de acces la etaj, deși la etaj locuiesc rezidenţi imobilizați la pat sau care necesită mijloace asistive de deplasare, în centru nu există terapii ocupaționale, iar rezidenții nu beneficiază de programe efective care să le stimuleze dezvoltarea. S-au încălcat prevederile art. 50 din Normele aprobate prin Ordinul 119/2014, prevederile Ordinului 67/2015 (Modulul III – Activități/servicii; Standard 1 – Îngrijire personală; Standard 4 privitor la viața activă; Standard 3 Recuperare/Reabilitare Funcţională), art. 8 alin.5 din Normele aprobate prin Ordinul 488/2016, art. 23 din Legea 221/2010, art. 25 lit. f), art. 42 din Legea 487/2002, art. 6, art. 7, art. 72 alin.1 din Legea 448/2006, art. 26 alin.1, art. 34 alin. 1 din Constituția României, art. 20 și art. 28 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
În Centru este practicată măsura contenţionării (Prin contenționare, în sensul prezentelor norme, se înțelege restricționarea libertății de mișcare a unei persoane prin folosirea unui aparat pentru a preveni mișcarea liberă a unuia dintre brațe, a ambelor brațe, a unei gambe sau a ambelor gambe sau pentru a-l imobiliza total pe pacient, aparat care nu poate fi îndepărtat de către pacient. Art. 24 din Legea Sănătății Mintale și a Protecției Persoanelor cu Tulburări Psihice nr. 487/11.07.2002 – n.red) chiar și în momentele în care rezidenții trec prin crize de agitaţie psihomotorie, personalul nu deţine un registru al măsurilor de izolare şi contenţionare, doar un caiet în care sunt notate o parte dintre informaţiile impuse de lege, iar instrumentele folosite pentru contenționare nu sunt prevăzute cu căptuşeală sau material pentru protecţie. S-au încălcat prevederile art. 9 alin.10, alin.3, alin.11 din Normele aprobate prin Ordinul 488/2016, art. 5 lit. q), art. 39 din Legea 487/2002 și ale art. 14 din Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
Centrul nu are medic psihiatru, deși toţi rezidenţii primesc tratament psihiatric, nu a colaborat niciodată cu un medic stomatolog și nu există o evidenţă a solicitărilor adresate serviciului de ambulanţă 112. S-au încălcat prevederile art. 24 din Legea 487/2002, Ordinului 67/2015 (Standard 2 Asistenţă Pentru Sănătate), art. 25 lit. c) din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
O parte dintre rezidenţi munceau la casa fostului şef de centru, iar alți rezidenți erau legați de paturi în foișorul din curtea centrului în timp ce unii angajați lucrau pentru fostul șef, la casa acestuia din urmă. S-au încălcat prevederile art. 22 alin.1, alin.2, art. 23 alin.1, art. 42 alin. 1 din Constituția României și ale art. 3, art.4 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
Transferul rezidenților din Centru s-a realizat fără a exista indicii că s-ar fi format vreo comisie în centru sau la nivelul DGASPC Vâlcea, care să analizeze, împreună cu rezidenții vizați, necesitatea și oportunitatea transferului. S-au încălcat prevederile Ordinul 67/2015 (Pct.S3.2 Subsecţiunea 13 – Standard 3 Încetare Servicii) și ale art. 19 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.”