Centenar Ion Dumitrescu (1913-1996) la Academia Română


Secţia de arte, arhitectură şi audiovizual a Academiei Române a găzduit joi, 20 şi vineri, 21 iunie a.c. simpozionul omagial dedicat împlinirii a 100 de ani de la moartea maestrului Ion Dumitrescu.

Lucrările s-au desfăşurat în Amfiteatrul Heliade Rădu­les­­­cu al Bibliotecii Academiei Române, Calea Victoriei nr. 125.

Datorez onoarea şi încântarea de a mă fi aflat printre invitaţii la acest minunat eveniment al culturii române, pia­nis­tei Ilinca Dumitrescu, sufletul şi gazda evenimentului a cărui atmosferă a adăugat oficialului solemn încântarea şi tandre­ţea familialului, întrucât majoritatea invitaţilor erau dintre cei care au trăit îndelung în preajma maestrului, i-au fost prieteni, unii chiar îi datorau recunoştinţa începuturilor lor profesionale.

Academicianul Răzvan Theodorescu, Preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual, a rostit cuvântul omagial scoţând în evidenţă polivalenţa personalităţii lui Ion Dumitrecu şi nedreptatea, ce ar trebui grabnic reparată, comisă de Academia Română printre ai cărei membri acesta nu a fost ales de-a lungul vieţii.

Au urmat apoi ilustre personalităţi ale muzicii româneşti:

– Prof. univ. dr. Octavian Lazăr COSMA, Membru co­res­pondent al Academiei Române, Ion Dumitrescu – per­sonalitate proteică;

– Dr. Vasile TOMESCU, dr. Honoris Causa, Ion Dumi­tres­­cu – o emblemă a spiritualităţii noastre;

– Prof. univ. dr. Viorel COSMA, Ion Dumitrescu – omul şi artis­tul, în memoria timpului;

– Prof. univ. dr. Grigore CONSTANTINESCU, preşedin­­tele Uniunii Criticilor Muzicali din România “Mihail Jora”, Românul Ion Dumitrescu;

– ION BRAD, scriitor, ambasador, Non multa sed multum;

– Prof. univ. dr. Titus VÎJEU, Sunet şi imagine (fonofotograma ideală), Ion Dumitrescu şi muzica de film;

– Prof. univ. dr.Valeriu RĂPEANU, Ion Dumitrescu în lumea muzicii şi dincolo de lumea muzicii;

– Prof. univ. dr. Lavinia TOMULESCU – COMAN, L-am cunoscut pe Maestrul Ion Dumitrescu;

– Prof. dr. Marin VELEA, preot La o sută de ani de la naşterea compozitorului, profesorului, muzicologului, dirijorului şi scriitorului Ion Dumitrescu ;

– Prof. univ. dr. Carmen – PETRA – BASACOPOL, Câteva cuvinte…;

– Muzicologul Florian LUNGU, Muzicianul boier de viţă veche;

– Scriitoarea Puşa ROTH, Ion Dumitrescu – o personalitate plurivalentă a culturii româneşti;

– Scriitorul Costin TUCHILĂ, Ion Dumitrescu – omul şi epoca;

La Simpozionul omagial “Centenar Ion Dumitrescu” (1913-1996) au susţinut intervenţii 35 de personalităţi cărora li s-au adăugat lucrările prezentate de Ilinca Dumitrescu în numele celor care nu au putut veni, dar au trimis lucrări:

– Sabin PAUTZA, compozitor, dirijor, profesor (SUA) Maestrul Ion Dumitrescu, model şi mentor al multor generaţii;

– Prof. univ. Doru POPOVICI Ion Dumitrescu- tulburător, scriitor, stilist;

– Theodor GRIGORIU, compozitor Un incomparabil efort de cultură al muzicii din România;

– Petre CODREANU, muzicolog Muzicieni iluştri la Ateneul Român:Ion Dumitrescu;

Fiecare intervenţie a constituit un regal intelectual, prin conţinut şi formă, veritabilă pagină de istorie vie a muzicii româneşti din a doua parte a sec. al XX-lea.

Au fost evocate toate laturile personalităţii lui Ion Dumitrescu – compozitor de mare talent şi de mare origi­­­nalitate şi diversitate componistică (Suita a III-a pentru orchestră, Preludiul simfonic, Concertul pentru orchestră de coarde, Simfonietta, 120 de solfegii de grad superior, muzi­ca de film şi muzică de teatru), pedagog cu har fascinant ce binevoitor şi-a marcat pe viaţă studenţii, nu doar prin dimen­siunea profesională, ci şi prin generozitate şi omenie, dirijor inspirat şi energic, lider înnăscut.

În calitate de Preşedinte al Uniunii Compozitorilor şi Mu­zi­cologilor din România a adus manuscrisele lui Enescu în ţară, a înfiinţat Magazinul Muzica, a contribuit la înfiin­ţarea Festivalului Enescu, a Festivalului de muzică uşoară de la Mamaia.

Tuturor acestor calităţi li se adaugă talentul de mare scriitor dovedit în „Filele mele de calendar”, operă încă netipărită în întregime şi necunoscută.

„Nu ştiu când se va mai naşte peste timp un Ion Dumitrescu de care muzica românească are atâta nevoie”, spunea Viorel Cosma în intervenţia sa.

Om total, cu multiple daruri pe care nu le-a risipit şi le-a dăruit cu generozitate semenilor, această “personalitate proteică”, cum l-a definit prof. Octavian Lazăr Cosma este, îndrăznesc să afirm, cea mai complexă personalitate pe care Vâlcea a dat-o în sec. al XX-lea.

Ar trebui să ne grăbim să recunoaştem acest lucru şi să-l punem în memoria culturii vâlcene la locul cuvenit pen­­­tru a nu comite eroarea de neiertat a Academiei Române, care nu a găsit un loc în rândul membrilor săi pentru Ion Dumitrescu – compozitor, profesor, muzicolog, dirijor, scrii­tor, membru al „Academiei des Beaux Arts” Franţa şi al Academiei „Tiberina”din Roma.