Cei mai buni geniști din țară, la pregătirea de toamnă în poligonul de la Goranu


În această perioadă, în cadrul Bazei de Instruire pentru EOD din Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici” se desfăşoară „Convocarea anuală pentru evaluarea şi certificarea şefilor de echipă EOD din Armata României”. La această activitate, participă mai mult de 120 militari din structurile EOD ale celor trei categorii de forţe al armatei.
În condiţiile progresului ştiinţific accelerat, cunoştinţele unui EOD-ist se perimează de la o etapă la alta, devin depăşite de realitate, necesitând o permanentă împrospătare şi completare cu noutăţile din domeniul muniţiilor şi punerea acestora în stare sigură. O continuă pregătire profesională EOD permite menţinerea la un nivel ridicat a competenţei profesionale şi asigură stabilitatea pe funcţie a operatorului/şefului de echipă EOD.
Scopul principal al activităţii a fost și rămâne certificarea şi evaluarea şefilor de echipă EOD prin reîmprospătarea cunoştinţelor teoretice si practice, în conformitate cu instrucţiunile în vigoare privind sprijinul EOD în Armata României.
Evaluarea, reîmprospătarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor teoretice şi practice s-a realizat prin testarea teoretică şi practică a participanţilor precum şi prin expuneri teoretice şi demonstrative practice conduse cu profesionalism de personalul Bazei de Instruire pentru EOD. La fel ca și în anii precedenți, activităţile practice se desfăşoară în poligonul Goranu din Râmnicu Vâlcea, poligon omologat pentru acest tip de activităţi.
Reîmprospătarea cunoştinţelor de bază tehnice generale şi de specialitate, precum şi a deprinderilor necesare pentru neutralizarea şi distrugerea muniţiilor /dispozitivelor explozive se face după parcurgerea unei etape de pregătire şi evaluare a competenţei profesionale. Aceasta se impune periodic datorită evoluţiei armamentelor şi muniţiilor, progresului tehnic şi tehnologiei moderne folosite, precum şi intensificării fenomenului terorist şi tendinţelor acutizării acestuia ca ameninţare majoră la nivel strategic, operativ şi tactic.
Prin urmare operatorii EOD trebuie să dispună de o temeinică pregătire astfel încât să fie capabili să utilizeze tehnicile, procedurile şi echipamentele moderne pentru neutralizarea şi distrugerea muniţiilor convenţionale şi dispozitivelor explozive improvizate.
La finalul activității, participanţilor li se vor acorda „Certificat de şef echipă EOD”, care atestă această calitate.

Posting....