Site icon Curierul de Vâlcea

Ce bani se dau pentru reconversia viticolă în următorii ani

Potrivit unui comunicat oficial de presă, Guvernul a aprobat o Hotărâre privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018.  Se pune la dispoziţia fermierilor pentru „Programul de sprijin în sectorul vitivinicol” un buget anual de 47,7 milioane de euro.  Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar din partea Uniunii, producătorilor din sectorul vitivinicol în perioada 2014 – 2018 sunt: a) restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole; b) acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine şi indicaţiile geografice, precum şi acţiuni de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie; c) asigurarea recoltei de struguri de către producătorii din sectorul vitivinicol; d) investiţii. Beneficiarii sprijinului financiar sunt producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice sau juridice şi forme asociative ale acestora. Sprijinul aferent măsurilor se asigură din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din contribuţia externă nerambursabilă a Uniunii Europene din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare F.E.G.A. Plata aferentă acestor măsuri se efectuează începând cu anul financiar 2014. Normele metodologice de acordare a sprijinului financiar acordat producătorilor din sectorul vitivinicol, condiţiile de acordare, cheltuielile eligibile pentru fiecare măsură, modalităţile de verificare şi control, precum şi modelul de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru gestionarea plăţilor şi recuperarea debitelor.  Aplicarea măsurilor identificate în noul Program Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018 va conduce la o repoziţionare a vinurilor româneşti pe piaţa internă şi internaţională, de natură să contribuie la un salt calitativ semnificativ în percepţia consumatorilor. Autorităţile urmăresc prin acest program: Punerea în valoare a potenţialului de producţie; Perfecţionarea continuă a tehnologiilor de cultură şi tehnologiilor de vinificaţie pentru obţinerea unor vinuri cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică recunoscută; Creşterea suprafeţelor apte să producă struguri pentru vin cu denumire de origine controlată, la cel puţin 30.000 ha; Promovarea, cu prioritate, în noile plantaţii a soiurilor româneşti pentru vinuri de calitate competitive pe plan european: Fetească Albă, Fetească Regală, Tămâioasă Românească, Grasă, Fetească Neagră, Băbească Neagră, Cadarcă, Frâncuşa şi Busuioacă de Bohotin; Accesarea investiţiilor care să conduca la modernizarea tehnologiilor de producție si implicit obținerea de vinuri calitativ superioare, care să promoveze România pe pieţele terţe; Continuarea măsurii de restructurare/reconversie a podgoriilor.

Exit mobile version