Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

3 iunie 2020

Cât mai plătește statul pentru un an de pușcărie politică?


Proiectul de lege adoptat modifică și completează Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 şi până la 6 martie 1945 din motive etnice.
La articolul 1 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: „a participat în acţiuni de împotrivire cu arma în mână şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964.”
La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) şi alin. (2) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.”
La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: „Indemnizaţiile acordate în baza prezentei legi sunt neimpozabile şi nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii.”
La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Soţul/Soţia celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti ori decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.”
Beneficiarii acestor indemnizații vor putea fi scutiți de taxe și impozite locale, în funcție de deciziile proprii ale autorităților respective. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: „Persoanele aflate în una din situaţiile prevăzute la art. 1 pot fi scutite de la plata impozitelor şi taxelor locale, prin hotărâre a consiliului local.”
După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins: „Consiliile locale ale municipiilor pe raza cărora funcţionează filiale sau subfiliale ale Asociaţiilor Foştilor Deţinuţi Politici şi/sau ale Deportaţilor, ori sediile centrale ale acestora, pot atribui spaţii corespunzătoare cu scutire de la plata impozitelor, taxelor şi chiriilor pe perioada existenţei acestora.”
Textul așteaptă promulgarea Cotroceniului.

Etichete: , ,

Poți comenta aici

Alte articole de la Economie