Camera de Comerț și Industrie Vâlcea aniversează 96 ani


Camera de Comerț și Industrie Vâlcea este organizație neguvernamentală, autonomă, de utilitate publică, reînființată în anul 1990 din inițiativa comercianților din județ, se autodefinește prin ansamblul activităților de promovare, reprezentare și informare a mediului economic pe care le desfășoară, ca promotor al dezvoltării și valorificării resurselor economice și sociale, în termeni de cât mai înaltă performanță.
Camera de Comerț și Industrie Vâlcea acordă, prin întreaga sa ofertă, o atenție prioritară identificării și satisfacerii cerințelor și așteptărilor mediului economic local, regional și național, precum și cultivarea comunicării cu acestea în vederea unei cât mai consistente contribuții din partea ei la dezvoltarea durabilă. Cameră de Comerț și Industrie Vâlcea desfășoară o politică de consolidare și dezvoltare a poziției sale locale, regionale, naționale și internaționale, urmărind cu consecvență compatibilizarea și alinierea activităților pe care le întreprinde, cu standardele și practicile utilizate de organizații similare din România, Uniunea Europeana și state cu nivel înalt de dezvoltare.

Viziunea

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea își propune să devina nucleul mediului de afaceri local, printr-o strategie orientată cu prioritate către susținerea întreprinderilor de toate dimensiunile și din toate domeniile.

Repere Istorice

30 septembrie 1864: Legea pentru înființarea “Camerelor de Comerciu” (promulgată la 2 octombrie). Sunt înființate camere de comerț în București, Turnu Severin, Craiova, Turnu Măgurele, Giurgiu, Brăila, Galați și Ismail. Camera din circumscripția Craiova are în componența sa județele Dolj, Vâlcea și Olt.
10 mai 1886:  Denumirea instituțiilor se schimbă în Camere de Comerț și Industrie. Camera din circumscripția Craiova primește în componența sa și județul Gorj.
20 iunie 1887: are loc inaugurarea căii ferate Râmnicu Vâlcea – Drăgășani.
1925: la Râmnicu Vâlcea, se înființează o școală de ucenici comerciali (curs seral, durata 3 ani).
12 mai 1925: apare Legea de reorganizare a Camerelor de Comerț și Industrie, care permite înființarea unor noi camere de comerț pe teritoriul României.
13 februarie 1926: este înființată Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, prin Decretul Regal 586/1926, publicat în Monitorul Oficial din 14 februarie 1926.
30 aprilie 1934: urmare a modificărilor legislative, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea devine „secțiune pedentă de Camera de Comerț și Industrie Sibiu”, înglobare înfăptuită la 5 iunie 1934.
30 aprilie 1936: Camera de Comerț și Industrie Vâlcea își recapătă drepturile de instituție de sine stătătoare. Consiliul de administrație este pus în funcțiune la 12 octombrie 1936, în frunte cu președintele Mitică Simian.
1945 – 1948: activitatea camerelor de comerț este dublată de Sfatul Negustoresc. O întâlnire a acestui for are loc la Râmnicu Vâlcea, în găzduirea președintelui Mitică Simian.
1949: Camerele de Comerț și Industrie sunt desființate „fără a avea instituție succesoare”.
Aprilie 1990: Octavian Vulpescu, inspector teritorial cu privatizarea, inițiază prima tentativă de reînființare a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, încercând să adune un grup de inițiativă.
3 iulie 1990: A doua inițiativă de reînființarea a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea aparține lui Valentin Cismaru, inspector teritorial în Ministerul Economiei, acesta încercând o asociere a mai multor agenți economici. Un cotidian local publică anunțul de inițiere a reînființării Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea sub forma unei invitații de participare la reînființare.
12 iulie 1990: prima întâlnire a grupului de inițiativă, format din peste 30 de reprezentanți ai agenților economici locali și se redactează Hotărârea de reînființare a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea.
16 – 17 iulie 1990: prima adunare generală a Camerei de Comerț și Industrie a României, la care participă și o delegație de vâlceni.
26 iulie 1990: Prima Adunare Generală a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, pentru proiectul de buget și alegerea conducerii, Valentin Cismaru fiind ales în funcția de președinte. Documentele de înființare vor fi legalizate în data de 6 august 1990, la Notariatul de Stat din Râmnicu Vâlcea, procedura finalizându-se cu Hotărârea de Guvern 799/1990.
Camera de Comerț și Industrie Vâlcea funcționează până astăzi fără întrerupere, îndeplinindu-și rolul de reprezentare economică în relații locale, naționale și internaționale, de inițiator al evenimentelor de comunicare publică a economiei regionale, de animator al mediului de afaceri vâlcean.
Evenimentul-simbol a fost și rămâne Topul Firmelor. Conform metodologiei de realizare a topului firmelor, clasamentul judeţean de firme este determinat de către CCI Vâlcea. Sursele de informaţii utilizate sunt: informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; informaţii despre firme, rezultate din activitatea CCI Vâlcea.
Sunt admise în topul judeţean de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv; cifră de afaceri de minim 100.000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250.000 lei în cazul celorlalte entități. Nu sunt admise în top: grupurile de interes economic; firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului; firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă; firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă. Pentru realizarea clasamentelor Topul Firmelor se prelucrează numai bilanţurile depuse în termenul legal la Ministerul Finanţelor Publice. Topul judeţean de firme a fost structurat pe șapte domenii de activitate: Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură, Pescuit; Construcţii; Servicii; Comerţ; Turism.
O altă referință majoră în calendarul CCI Vâlcea este și HERVEX. Conferința internațională privind hidraulica și pneumatica – HERVEX a devenit un forum pentru producători, utilizatori și oameni de știință care să prezinte și să discute evoluțiile viitoare, inovațiile aplicațiilor și produselor și să împărtășească expertiza și experiența. HERVEX și-a creat reputația de a fi locul de întâlnire al industriei în care inginerii investesc în viitorul lor. Acest eveniment de învățare încorporează o serie de sesiuni de panouri de alimentare cu fluid în profunzime, cu un mediu comercial echitabil. Expozanții își prezintă produsele și serviciile pentru factorii de decizie din domeniul ingineriei, precum și prezintă o sesiune de panouri pentru cei care caută soluții la provocările tehnice de astăzi. Evenimentul oferă o imagine de ansamblu asupra stadiului tehnicii în domeniul fluidității atât în ceea ce privește tehnologia, cât și aplicațiile practice.
Participanții sunt ingineri, designeri, manageri implicați în proiectarea, instalarea, întreținerea sau repararea mașinilor și echipamentelor alimentate cu sisteme hidraulice și pneumatice de la o gamă largă de piețe cum ar fi construcții, agricultură, industria prelucrătoare, industria minieră, cherestea, alte tipuri de echipamente grele, industria alimentară și de ambalare, precum și întreținerea, repararea și operarea instalațiilor. De asemenea, cercetătorii și oamenii de știință din universitățile din România și din străinătate au o contribuție importantă la dezvoltarea simpozionului prin intermediul lucrărilor prezentate, precum și prin participarea la secțiunea de educație și formare profesională în domeniul POWER FLUID. Conferința internațională privind hidraulica și pneumatica – HERVEX are în vedere conferințe științifice dar și ateliere tematice.
Valentin Cismaru este președintele, Gheorghe Rizoiu este Directorul General  iar Colegiul de Conducere al CCI Vâlcea este format din Victoria Preda – Vicepresedinte, MINET SA, Vasile Cocoș – Membru,  ARTA POPULARA SOCOM, Violeta Nițescu – Membru  BAILE GOVORA SA, Liviu Achim – Membru, BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE – GSG SA Sucursala VÂLCEA, Constantin Boromiz – Membru, BOROMIR IND SRL, Victor Avram – Membru  CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI Sucursala Rm. Vâlcea, Witold Piotr Urbanowski  – Membru   CIECH SODA ROMANIA – CIECH CHEMICAL GROUP SA, Mihai Andrei Cismaru – Membru  CLUB NAUTIC COZIA SRL, Teodor Șofronie  – Membru  COZIA CONCEPT SRL, Sorin Barbu – Membru  COZIA FOREST SA, Irina Crăciunescu – Membru  DIANA SRL,  Mihai Varlam – Membru,  INCD-TCI ICSI, Dan Dragomir  – Membru,  PROIMSAT SA, Magda Popescu – Membru,  PROPRAMM SRL, Mircea Stoica – Membru  SANO VITA SRL, Octavian Ganea – Membru  WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING SA.