Calendar pentru lansarea fondurilor destinate IMM-urilor


Camera de Comerț și Industrie Vâlcea informează că Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism a deschis înscrierilor on-line pentru programele naționale 2014, după cum urmează: 10.03.2014 – Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Con­form procedurii, aplicația va fi deschisă pentru înscriere: 10.03.2014 (ora 10.00) – 16.03.2014 (ora 20.00). 10.03.2014 – Programul pentru stimu­larea înființării și dezvoltării microîn­tre­prinderilor de către întreprinzătorii tineri. Aplicația va fi deschisă pentru înscriere începând cu 10.03.2014 (ora 10.00) – până la epuizarea buge­tului. 17.03.2014 – Programul națio­nal multianual pentru susținerea meș­te­șugurilor și artizanatului. Conform procedurii, aplicația va fi deschisă pentru înscriere începând cu 17.03.2014 (ora 10.00) și se va în­chide cu 3 zile înainte de desfășu­ra­rea ultimului târg regional. 17.03.2014 – Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului aces­tora la finanțare START. Conform pro­cedurii, aplicația va fi deschisă pentru înscriere: 17.03.2014 (ora 10.00) – 26.03.2014 (ora 20.00). 24.04.2014 – Programul de dezvoltare și moder­nizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață. Conform procedurii, aplicația va fi deschisă pentru înscriere: 24.04.2014 (ora 10.00) – 3.05.2014 (ora 20.00).