Bine de știut: cum se vor citi contoarele aparținând APAVIL SA în perioada stării de urgență


În vederea respectării unor măsuri de prevenție și protecție a sănătății și integrității fiecărei persoane și pentru a evita răspândirea COVID-19, începând cu data de 30.03.2020, APAVIL SA suspendă activitatea de citire încasare prin intermediul cititorilor-incasatori, urmând să deruleze operațiunile de citire aparate de măsură, încasare facturi, încheiere contracte și comunicare clienți, prin corespondență electronică si telefonică.
Accesul publicului în sediile societății din str. Carol I nr 3-5, respectiv str. Dacia nr. 4, precum și la celelalte puncte de lucru este restricționat, dar se asigură continuitate în programul normal de lucru, fiind permis accesul unei singure persoane cu păstrarea unei distanțe de minim 1,5 m.

Citirea contoarelor

Ȋncepând cu data de 30.03.2020, APAVIL SA suspendă activitatea de citire a apometrelor și încasare a facturilor prin personalul încasator- cititor.
Clienții noștri pot transmite indexul autocitit, în perioada 20-31 a lunii, astfel:
• la adresele de e-mail citire.încasare@apavil.ro, facturare@apavil.ro;
• prin crearea unui cont online pe site-ul societății www.apavil.ro, secțiunea Portal Clienți;
• prin WhatsApp la numărul: 0755.129.284, fapt ce impune atașarea unei fotografii a indexului de pe apometru și transmiterea: codului de client, numele și prenumele, adresa punctului de consum și indexul apometrului.
• telefonic, la numărul 0350.419.526 interior 101, 201, 204, 207, 301.
În lipsa comunicării indexului, serviciile furnizate vor fi facturate estimat fie ca medie a consumurilor facturate anterior utilizatorului (media pe ultimele trei luni sau 12 luni, în funcție de evidența citirilor efectuate de către reprezentantul Apavil SA), fie calculat în funcție de cantitatea înregistrată de contorul utilizatorului într-o lună similară a anului precedent. Regularizarea consumului se va face după citirea contorului de către reprezentanții Apavil SA.

Distribuirea facturilor

Tot ce trebuie să faceți dvs. este să rămâneți acasă și să vă creați cont accesând site-ul societații www.apavil.ro, secțiunea Portal Clienți. Astfel, se pot realiza online următoarele operațiuni: transmiterea indexului contorului, obținerea facturii în format electronic, modalități de plată a facturii, etc.
Având în vedere situația actuală recomandăm clienților noștri să opteze pentru această modalitate.
Alte modalități de a intra în posesia facturii:
• prin email la facturare@apavil.ro;
• prin fax la numărul 0350.419.525;
În măsura în care clienții care nu au optat pentru nici una din modalitățile prezentate anterior, facturile vor fi distribuite în funcție de evoluția situației.

Plata facturilor

Plata facturilor se poate realiza prin următoarele modalități:
• Online – condiția necesară și suficientă este ca plata prin internet să accepte cardul care trebuie să fie valid, emis sub sigla VISA sau Master Card;
• Paypoint;
• Un-Doi Centru de Plăți;
• Banca Comercială Română: numerar, ATM, MFM&APT, Debit Direct Intrabancar și Interbancar;
• Banca Română de Dezvoltare: numerar, Robo, Debit Direct Intrabancar și Interbancar;
• Raiffeisen Bank: numerar, ATM, Internet Banking, Debit Direct Intrabancar;
• Alpha Bank: numerar, Internet Banking, Debit Direct Intrabancar;
• Banca Transilvania: numerar, Internet Banking;
• CEC Bank: numerar.
• Casieriile APAVIL SA – strada Carol I nr. 3-5, orar: luni-joi ora 07.00-17.00 și vineri ora 07.00-15.00 și strada Dacia nr. 4, orar: luni-joi ora 07.00-14.30 și vineri ora 07.00-12.30.
ATENȚIE: Până la intrarea în posesia facturilor, clienții pot efectua plăți estimative folosind codul de bare existent pe facturile emise anterior.

Încheierea contractelor de furnizare/ prestare

Actele necesare pentru încheierea contractelor de furnizare/ prestare, vor fi transmise prin e-mail la adresa contractare@apavil.ro. Relații pot fi obținute telefonic, la numărul: 0350 419 526 interior 302, 309, 310, 312.

Emiterea avizelor tehnice

Documentațiile necesare pentru emiterea avizelor tehnice de specialitate vor fi transmise prin email, la adresa apavil@apavil.ro (peste 10MB se va utiliza serviciul WE TRANSFER). Documentele necesare pentru obținerea avizelor și formularul de cerere sunt disponibile pe site-ul societății la secțiunea Relații client/Cereri tip. Avizele vor fi eliberate în format electronic, după achitarea taxelor prin una din metodele de plată menționate. Formatul original al avizelor va putea fi ridicat după eliminarea restricțiilor.
În mod obligatoriu, în textul email-ului se vor menționa datele de contact ale solicitantului, în vederea validării documentației de avizare și emiterii facturii pentru taxele de aviz. Informații suplimentare pot fi obținute la nr. de telefon 0250/739580 – interior 20, pentru Serviciul Tehnic.

Execuția branșamentelor și a racordurilor

În această perioadă cererile de asistență tehnică se vor transmite online, iar branșamentele și racordurile se vor executa limitat și în cazurile de maximă urgență, coroborat cu lucrările de mentenanță la nivelul ariei de operare, respectiv cu disponibilitatea utilajelor în contextul excepțional actual.

Transmiterea de petiții

APAVIL SA pune la dispoziția clienților următoarele canale de comunicare pentru transmiterea petițiilor/solicitărilor:
• e-mail: apavil@apavil.ro;
• fax: 0250.738.903 sau 0350.419.525;
• registratura: 0250.739.580 interior 29 (de luni până joi, între orele 08.00-16.00 vinerea, între orele 08.00-14.00);
Pentru probleme legate de modul de facturare /contractare vă puteți adresa:
• Serviciul Facturare: 0350.419.526 interior 101, 201, 204, 207, 210 (de luni până joi, între orele 08.00-16.00 și vinerea, între orele 08.00-14.00);
• Serviciul Contractare: 0350.419.526 interior 302, 309, 310, 311, 312 (de luni până joi, între orele 08.00- 16.00) și vinerea, între orele 08.00-14.00);
• Poștă: Apavil SA, strada Carol I, nr 3-5, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.

Semnalarea de disfuncționalități tehnice

Pentru a transmite eventualele disfuncționalități ale sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare, clienții sunt rugați să sune la Dispeceratul Central, telefon: 0250.820.010 și 0350.802.160 (program permanent). APAVIL SA întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea furnizarii/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
În perioada următoare nu vor fi executate debranșări sau lucrări care să ducă la sistarea furnizării serviciilor, excepție făcând situațiile neprevăzute. Pentru o informare corectă privind activitatea/ acțiunile societății accesați www.apavil.ro!
APAVIL SA recomandă clienților săi să consume cu încredere apa de la robinet, calitatea acesteia fiind strict monitorizată! Spălatul pe mâini cu apă si săpun este metoda cea mai sigură de prevenire a imbolnăvirilor! Online e mai sigur, așa că #staiacasă și ai grijă de tine și ai tăi!
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm de colaborarea noastră!
• Biroul de Presă al Apavil SA