Bilanțul Vămii la jumătatea anului 2018


Situația încasărilor de drepturi vamale la bugetul de stat, în perioada 01.06.2018 – 30.06.2018, comparativ cu încasările de drepturi vamale din aceeași perioadă a anului precedent, arată o diferență de la 4.575.454 lei la 4.241.384 lei. În prima jumătate a acestui an, vameșii vâlceni raportează 24.491.708 lei față de 21.035.342 lei, în primele șase luni din 2017.
Din analiza efectuată la mijlocul anului 2018, rezultă că numărul operațiunilor de punere în liberă circulație la import a mărfurilor importate definitiv a fost mai mare în cursul lunii iunie 2018 (278 operațiuni vamale de punere în liberă circulație) față de luna iunie 2017 (166 operațiuni vamale de punere în liberă circulație), iar valoarea în vamă a mărfurilor importate definitiv a fost aproximativ aceeași, aceasta fiind de 22.792.114 lei, în luna iunie 2017, față de 22.356.740 lei, în luna iunie 2018.
Pentru a evidenția activitatea Biroului Vamal Vâlcea, condus de către Marius Nicolăescu (foto), a fost analizată situația operațiunilor vamale de export desfășurate în luna iunie 2018, comparativ cu luna iunie 2017, unde este de remarcat faptul că numărul operațiunilor de export a fost aproximativ același în cele două luni analizate, în luna iunie 2017 înregistrându-se un număr de 1.006 operațiuni vamale de export față de 1.038 operațiuni vamale de export în luna iunie 2018, dar valoarea în vamă a mărfurilor exportate a crescut în luna iunie 2018 la o valoare de 68.170.866 față de o valoare înregistrată în luna iunie 2017 de 54.015.212 lei.
Din analiza volumului de operațiuni vamale la export și import se evidențiază că față de 278 operațiuni de import efectuate prin Biroul Vamal Vâlcea, în cursul lunii iunie 2018, numărul operațiunilor de export este de 1.038 ponderea operațiunilor vamale de import în totalul operațiunilor vamale fiind de 21,12%.
Din analiza valorii în vamă a mărfurilor importate față de mărfurile exportate în cursul lunii iunie 2018 rezultă că balanța comercială a județului Vâlcea este pozitivă, la nivelul județului Vâlcea înregistrându-se un „surplus comercial”, iar activitatea Biroului Vamal Vâlcea este preponderentă de export a mărfurilor și nu de import a acestora.
Numărul operațiunilor de punere în liberă circulație la import a mărfurilor importate definitiv a crescut, în cursul primelor șase luni ale anului 2018, (1.059 operațiuni vamale de punere în liberă circulație) față de aceeași perioadă a anului precedent (1.297 operațiuni vamale de punere în liberă circulație), iar valoarea în vamă a mărfurilor importate definitiv a crescut de la 113.365.101 lei, în primele șase luni ale anului 2017, la 125.975.061 lei în aceeași perioadă analizată a anului 2018.
Mai este de remarcat și faptul că numărul operațiunilor de export, în primele șase luni ale anului 2018, față de aceeași perioadă a anului precedent, a fost mai mic, numărul acestora scăzând de la 6.210 operațiuni vamale de export în cursul primelor șase luni ale anului 2017 la 5.838 operațiuni vamale de export în cursul primelor șase luni ale anului 2018, dar valoarea în vamă a mărfurilor exportate în cele două perioade analizate, a crescut de la 369.911.996 lei, în cursul primelor șase luni ale anului 2017, la 386.170.727 lei în cursul primelor șase luni ale anului 2018. Ponderea operațiunilor vamale de import din totalul operațiunilor vamale a fost de 18,18%, iar valoarea în vamă a mărfurilor importate este de 125.975.061 lei, față de o valoare în vamă a mărfurilor exportate, în primele șase luni ale anului 2018, de 386.170.727 lei.