Bilanțul oficial al submăsurii 14.1


Ministerul Agriculturii Și Dezvoltării Rurale aduce la cunoștința potențialilor beneficiari faptul că, până în prezent, la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au fost depuse 98 de cereri de plată cu o valoare publica de 184.323,44 euro.
„Submăsura 17.1 a fost lansată începând cu luna aprilie a acestui an, având ca scop încurajarea fermierilor de a participa la scheme de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta pro­ducția agricolă.
Etapa curentă de depunere a dosarelor cererilor de finanțare, aferentă culturilor de primăvară, se desfășoară în intervalul 01.04.2019 – 30.11.2019. Depunerea dosa­relor cererilor de finanțare se oprește înainte de termenul limită prevăzut, atunci când valoarea publică totală a cererilor de finanțare depuse depășește cu 10% nivelul alocării.
Alocarea financiară pentru întreaga perioadă de programare este de 42.797.487 euro, depu­ne­rea dosarelor cererilor de finanțare realizându-se continuu până la epuizarea fondurilor.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de: 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor mici cu dimensiunea economică pâ­nă la 11.999 euro standard output (SO); 55% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor cu dimensiunea economică mai mare sau egală cu 12.000 SO.
Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare: fenomene climatice nefavorabile, respectiv: seceta; arșița; inundațiile; grin­dina; înghețul (timpuriu de toam­nă, de iarnă sau târziu de primăvară); ploile torențiale sau plo­ile excesive și de lungă durată; fur­tuna, vijelia, uraganul sau tornada; infestările cu organisme de caran­tină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru a beneficia de sprijin, solicitantul va încheia un contract cu o societate de asigurare pentru riscurile prevăzute de submăsură, angajându-se să plătească valoa­rea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract” explică Alina Mirela Păunoiu, director OJFIR Vâlcea.