Bani pentru Campusul Şcolar „Căpitan Nicolae Pleşoianu” din Rm.Vâlcea


Interpelare adresată
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Domnului Ministru Daniel Petru Funeriu

Domnule Ministru,
Vă facem cunoscut faptul că în anul 2007, Grupul Şcolar ,,Căpitan Nicolae Pleşoianu” din Rm.Vâlcea, pe baza proiectului elaborat, a fost admis în programul Campus Şcolar iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cerce­tării şi Tineretului conform HG 454/2007.
În baza acestui program au fost demarate o serie de lucrări constând în: construcţia unei clădiri cu 4 ate­liere (realizată 100%); începerea lucrărilor de modernizare la căminul internat şi a mansardării acestuia (nefinalizată, existând mari riscuri de producere a incendiilor); construcţia sălii de sport fără amenajarea inte­rioară a acesteia (realizată în pro­porţie de 70%); începerea lucrărilor la fundaţia sediului nou al şcolii prevă­zute cu 10 săli de clasă +10 labora­toare (realizată 40%).
Datorită lucrărilor de escavaţie la fundaţia noii şcoli, la lucrările la sala de sport şi a configuraţiei terenului, există riscul ca terenul să alunece împreună cu zidul de sprijin al dea­lului Capela şi în acelaşi timp să se producă accidente datorită decoper­tărilor executate.
Din anul 2007 până în momentul de faţă a fost alocată  în anul 2010 prin HG nr. 1033 suma de 55.000 lei pentru continuarea lucrărilor, sumă insu­ficientă pentru finalizarea aces­tora.
Faţă de cele prezentate vă ru­găm, domnule ministru să ne sprijiniţi pentru alocarea sumelor necesare în vederea finalizării construcţiilor din şcoală, în conformitate cu programul Campus Şcolar iniţiat de M.Ed.C.T.şi cu H.G454/2007.
Ataşez la această interpelare un set de fotografii care atestă stadiul lucrărilor.

Senator PSD,
Laurenţiu Florian Coca