FOAMETEA DĂ TÂRCOALE LA HOTARUL „GRÂNARULUI EUROPEI” (II)


Ion-Calea2Suntem anunţaţi pe diferite canale că sarabanda scumpirilor este încă departe de a se fi potolit şi că preţul alimentelor de bază va spori în continuare cu 10 – 15 la sută. Zadar­nice sunt, deci, aşteptările populaţiei ca preţurile să nu o mai ia razna, aceste aşteptări fiind date peste cap nu numai de penuria banilor din buzu­narele românilor de rând, ci şi de inte­resele unor producători sau comer­cianţi de a-şi echilibra profiturile fără să ţină seama de involuţia consu­mu­lui.
Nu este mai puţin adevărat că scumpirea produselor alimentare ro­mâneşti este influenţată şi de prezenţa a nenumăraţi intermediari pe traseul dintre ferme şi magazine.
Săptămâna trecută, la întâlnirea cu mai mulţi primari şi fermieri din judeţele Vâlcea şi Olt organizată în mu­ni­cipiul Drăgăşani, ministrul Valeriu Tabără a declarat, într-o criză de sin­ce­ritate, că este indignat de ceea ce se întâmplă pe piaţă şi a acuzat reţe­lele de supermarketuri că sufocă pro­duc­ţia primară, inclusiv micile maga­zine de cartier. Din păcate, indignarea ministrului Agriculturii nu schimbă cu nimic situaţia critică de pe piaţa ali­mentară. Domnia sa nu a vorbit nimic despre lansarea unor măsuri de con­tra­carare, aşteptând ca pro­ble­mele din piaţă să le rezolve Dumnezeu şi, eventual, raportul dezechilibrat dintre cerere şi ofertă. Adică, mai pe şleau, cei care majorează preţurile să rămâ­nă cu marfa pe raft prin boicotarea produselor de către cumpărători.
Ignorarea agriculturii a devenit un principiu peren în politica economică a PDL, fapt ce explică de ce anul 2010 a fost plin de surprize şi a provocat riscul ca România să se confrunte, într-o perspectivă apropiată, cu cea mai mare criză alimentară de după 1990. Anul trecut, de exemplu, românii au plătit cu până la 24% mai mult pe produsele alimentare îndeosebi din cauza scumpirii materiilor prime (floa­rea soarelui – cu 50-60%, laptele pen­tru procesare cu 60-100%). La rândul ei, piaţa conservelor de legume şi fructe a înregistrat o scădere cu peste 60%, cauza principală fiind sistarea oricăror subvenţii pentru acest sector.
Să ne amintim, după aceea, că ministerul de resort a lansat în vara anului trecut promisiunea, neonorată până astăzi, precum că legumele şi fructele româneşti vor intra în compe­tiţie cu cele europene prin cotarea la Bursa UE. Fermierii aşteptau ca, prin această măsură, să se impulsioneze exporturile autohtone, dar să găseas­că şi vad pe piaţa locală, fără a mai fi sufocată de importuri.
Situaţia s-a complicat în aceeaşi măsură şi pentru crescătorii de ani­male. Din cauza eliminării ajutoarelor de stat, bunăoară, fermierii au sacri­ficat în a doua parte a  anului trecut peste 500.000 de porci. În faţa acestei avalanşe de ocazie, singurii câştigă­tori au fost abatoarele care au profitat de excesul nesperat de „materie primă” şi au redus primele de achiziţii cu 13%, însă fără a face acelaşi lucru şi la produsele finite.
Reacţia Partidului Social Demo­crat la toate aceste stări de lucruri a fost firească şi necesară. Noi am venit cu un program concret şi coerent, cu soluţii clare la problemele scumpirilor pe filiera alimentară care să blocheze riscul foametei înainte ca aceasta să facă ravagii. Amintesc în acest sens ce­rerile repetate de a se reduce TVA la alimentele de bază la 5%, fapt ce ar fi condus cu siguranţă la scăderea pre­ţurilor cu aproximativ 14%, aşa după cum au estimat specialiştii, şi ar fi stăvilit elanul evazioniştilor şi al comerţului la negru. Se ştie, însă, că actuala Putere a respins propunerea motivând că – îl citez pe primul ministru Emil Boc: „Hăţişul fiscal românesc nu trebuie complicat şi mai mult. Reducerea TVA la produsele alimentare ar constitui o sursă majoră de fraudare a veniturilor statului”. Punct, cu mare semn de mirare!
Vreau să fie clar: propunerea PSD de reducere a TVA la pâine, carne, lapte, ulei vegetal şi zahăr nu trebuia catalogată ca „iniţiativă populistă” cum, prin tradiţie, întâmpină preşedintele Traian Băsescu orice idee venită dinspre opoziţie. Această propunere era în perfectă conformitate cu politica europeană care acceptă derogări de la ratele standard de TVA în baza Directivei CE 2006/112 din noiembrie 2006. Şi-atunci?

Dr. ing. ION CÎLEA,
vicepreşedinte al PSD