ATENȚIE MARE: ITM Vâlcea anunță controale serioase


Printr-un comunicat semnat de Inspector Şef Livia Mariana Drugan – Inspector Șef Adj. Relații Muncă în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea, sunt anunțate acţiuni de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie și incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale.
„Riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, deșeuri etc.), fiind afectate practic toate ramurile economiei. De asemenea, trebuie menţionată prezenţa la unele locuri de muncă a substanţelor comburante, cum ar fi oxigenul tehnic.  Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi economice în care există riscuri de incendiu şi explozie reprezintă un obiectiv permanent al Inspecției Muncii și trebuie să constituie o preocupare permanentă a lucrătorilor și angajatorilor implicați în astfel de activități. În activităţile de recepţionare, condiţionare, conservare, păstrare şi valorificare a produselor agricole, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice. În procesele tehnologice care se desfăşoară în activităţile din silozuri, fabricile de pâine şi fabricile de producere a nutreţurilor combinate se degajă praf mineral şi praf vegetal. Exploziile se pot declanşa şi ca urmare a depozitării seminţelor de floarea-soarelui şi şroturilor de soia, în celulele silozurilor, în care se creează condiţii de emanare a gazelor pirofore. Valorile concentraţiilor limită depind de natura pulberilor, de mărimea şi forma particulelor de praf, de umiditate şi de temperatură; în general, pericolul este cu atât mai mare cu cât particulele de praf sunt mai fine. Limita inferioară de explozie în comparaţie cu cea a gazelor şi vaporilor este mai ridicată. Astfel, pentru circa 46% din pulberile cunoscute din literatura de specialitate, limita inferioară este de 15-40 g/m3, pentru restul pulberilor limita inferioară de explozie fiind mai mare”, au anunțat reprezentanții ITM Vâlcea.

Indicații și pentru cei care lucrează în domeniul producerii alcoolului

„În ceea ce privește fabricarea băuturile alcoolice, elementul comun al acestora îl constituie prezenţa, în proporţii variabile, a alcoolului etilic, substanţă care formează amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambientală în limite largi, de 3,5 – 15 vol. %. Alcoolul etilic se transportă cu mijloace adecvate conform reglementărilor în vigoare, ferit de contactul cu substanţe puternic oxidante, recipientele fiind închise ermetic şi etichetate corespunzător. Containerele se vor păstra închise ermetic, într-un loc uscat şi bine ventilat, la distanţă de sursele de căldură şi foc, întrucât vaporii sunt mai grei decât aerul şi se pot răspândi pe podea. Se vor lua măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. Hidrocarburile procesate în rafinării sunt foarte inflamabile şi, în funcţie de punctul lor de inflamabilitate, pot da naştere atmosferelor explozive la temperatura ambiantă sau amestecurilor explozive, la temperaturi ridicate specifice procesului tehnologic. Aria din jurul instalației de prelucrare este considerată în general ca loc în care pot apărea atmosfere explozive. Produsele obţinute din prelucrarea ţiţeiului în rafinării (benzina, motorina, gazele petroliere lichefiate etc.) sunt de asemenea extrem de inflamabile şi formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potenţiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători, cât şi pentru mediu”, mai anunță ITM Vâlcea.
„În cazul exploatărilor miniere din subteran, la zăcămintele de cărbune şi minereuri complexe există pericolul acumulărilor de gaze de mină cu potenţial exploziv, faţă de care sunt necesare măsuri permanente de aeraj specific acestor condiţii. De asemenea este necesară adoptarea unor metode de exploatare adecvate care să asigure condiţii optime lucrătorilor din subteran. Un real pericol îl constituie focurile endogene care pot să apară în mod intempestiv ca urmare a fenomenului de oxidare a cărbunelui şi a minereurilor complexe.  În cazul exploatărilor miniere de subteran şi de suprafaţă, pot avea loc incendii provocate de blocarea funcționării benzilor transportoare şi a altor utilaje de transport al substanțelor minerale utile, precum și de subdimensionarea cablurilor de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje. În unităţile de îngrijire spitalicească este folosit pe scară largă oxigenul, care este comburant şi alimentează aşadar arderea. În prezenţa unor substanţe combustibile (ţesături, lemn, hârtie, materiale plastice etc.) oxigenul poate activa arderea, prin efectul declanşator al unei scântei, flăcări libere sau a unei surse de aprindere sau prin efectul decompresiei adiabatice care are loc în aparatura de reducere a presiunii (reductoare) în timpul unei reduceri bruşte a presiunii gazului. Prin urmare, orice sistem sau recipient pentru distribuirea oxigenului trebuie să fie ţinut departe de surse de căldură datorită proprietăţilor comburante ale oxigenului. Oxigenul are un puternic efect oxidant şi poate reacţiona violent cu substanţe organice. Acesta poate provoca aprinderea imprevizibilă a materialelor incandescente sau a mâinilor; din acest motiv, sunt interzise fumatul sau lăsarea flăcărilor aprinse şi nesupravegheate în apropierea recipientelor şi a sistemelor de distribuţie. De asemenea, nu trebuie folosit niciun echipament electric care poate produce scântei în apropierea pacienţilor care sunt supuşi tratamentului cu oxigen şi este absolut interzisă orice intervenţie asupra racordurilor recipientelor, asupra aparaturii de distribuţie şi a accesoriilor sau componentelor aferente, întrucât uleiul şi grăsimile pot lua foc în contact cu oxigenul. Trebuie avut în vedere şi faptul că, în medii supraoxigenate, oxigenul se poate impregna în haine”, se mai arată în comunicat.

Controalele încep de săptămâna viitoare

În perioada 23.05.2022 – 31.08.2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea va desfășura acțiuni de verificare și control la unitățile din domeniile țintă ale acțiunii, iar în perioada 03.10.2022 – 15.11.2022 se va verifica stadiul de realizare a măsurilor dispuse în etapa de control. Rezultatele vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectoratele teritoriale de muncă şi de către inspectorii de muncă de la Inspecţia Muncii în anii anteriori, precum și evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, au evidenţiat faptul că în activităţile, mai sus amintite, au fost constatate o serie de deficiențe referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor, aceştia putând fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu.
Sursă foto: Arhivă
• Material realizat cu sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea