APEL DE SELECTIE DE PROIECTE


8 august 2014

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ”CASTRA TRAIANA”  anunta

APEL DE SELECTIE DE PROIECTE pentru următoarele măsuri:

 

      Masura  41.112 „Instalarea tinerilor fermieri, 

      Masura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea  serviciilor  de baza  pentru  economia  si populatia  rurala si punerea  in valoare  a mostenirii rurale”  

      Masura 41.421 „Implementarea proiectelor de cooperare”

Data publicarii: 8 august 2014

Locul şi intervalul orar in care se pot depune proiectele:

Nr.de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 02/2014

Grupul de Actiune Locala Castra Traiana

Data lansarii apelului de selectie:8 august 2014

Adresa SEDIU: com. Daesti, sat Sambotin, Jud. Valcea

Data limita de depunere a proiectelor: 8 septembrie 2014

Adresa SUCURSALA: Oras Brezoi, Str. Lotrului nr. 42, Jud. Valcea

 

Program: zile lucratoareLuni – Vineri 10.00 – 15.00

 

Masura 41.112

Masura 41.322

Masura 41.421

Fondul public total disponibil (FEADR+contributii nationale)(euro)

12.000

351.000

40.000

Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect (euro)

12.000

200.000

40.000

Proiectele trebuie sa se incadreze in conditiile specificate in Ghidul solicitantului si in Planul de Dezvoltare Locala 

Castra Traiana.                      

      Beneficiari eligibili Masura 411.112:   Fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani -care practica în principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE /este situata pe teritoriul tarii / este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol. Beneficiarii pot fi: persoane fizice înregistrate si autorizate în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare; asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata – SRL, înfiintata în baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

      Beneficiari Masura 41.322  : Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (A.D.I); ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult; Persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

      Beneficiari Masura 41.421 Grupuri de Acţiune Locală; Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acţiune Locală  

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent masurii din

PNDR disponibil pe site-ul www.apdrp.ro si www.gal-castra-traiana.ro 

 

Pentru informatii suplimentare si lamuriri va stam la dispozitie la: SEDIU din com. Daesti, sat Sambotin, Jud. Valcea si la

SUCURSALA din Oras Brezoi, Str. Lotrului nr. 42, Jud. Valcea Tel/Fax: +(4) 0250.778.331,  Program: Luni – Vineri 10.00 – 15.00   

E-mail: office@gal-castra-traiana.ro , Web: www.gal-castra-traiana.ro 

Variantele electronice sau tiparite ale informatiilor detaliate aferente masurilor sunt disponibile la sediul GAL Castra Traiana si la sucursala.