Anunț oficial: APIA trece la controale și pe timpul iernii!


• fermierii vor fi controlați, în vederea obținerii subvențiilor, atât în această iarnă, precum și în primăvara lui 2018, pentru o serie de obligații specifice

Printr-un comunicat oficial de presă, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Vâlcea informează: „Precizăm că, la acest moment, Agenția efectuează controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată depuse de fermieri în cadrul Campaniei 2017. În perioada 1 iulie – 1 octombrie, urmează a avea loc controlul la fața locului, care se va efectua doar pentru cererile unice de plată eșantionate la controlul pe teren. Menționăm că există posibilitatea ca unii fermieri să fie controlați pentru verificarea respectării unor obligații specifice în iarna sau în primăvara anului următor (respectiv 2018)”.
APIA adaugă că, în perioada 19-23 iunie, funcționarii publici din cadrul centrelor județene cu atribuții în fișa postului privind activitatea de control pe teren au participat la o sesiune de instruire susținută de specialiști din cadrul Direcției Control pe Teren – Aparat central, necesară pentru o cât mai bună gestionare a cererilor de plată în vederea efectuării plăților directe aferente Campaniei 2017, în termenele prevăzute de Ordinului MADR nr. 18/03.02.2017.
Principalele subiecte abordate în cadrul acestui program de formare profesională:
• prezentarea fluxului de lucru pentru activitatea de control;
• atribuțiile și responsabilitățile pentru fiecare activitate de control;
• etapele realizării controlului pe teren;
• trasabilitatea și documentarea deciziei inspectorului de control;
• modul cum se aplică procedurile de control în teren și evidențierea actualizărilor pentru anul 2017;
• clarificări și soluții unitare pentru rezolvarea unor situații din teren;
• modul de completare a raportului de control cu datele din teren și introducerea acestora în sistem;
• monitorizarea controalelor pe perioada campaniei de control;
• erorile de control identificate în misiunile de audit intern și extern și în timpul verificării și analizării rezultatelor de control pe teren;
• prezentarea elementelor noi de control.
Stabilirea numărului fermierilor selectați în eșantioanele de control în Campania 2017 se face conform prevederilor art. 30-33 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și eco-condiționalitatea, în sensul respectării ratei minime de 5% pentru fiecare schemă în parte, cu excepția beneficiarilor care sunt scutiți de obligațiile de ecologizare, din care se va extrage un eșantion de minim 3%.
Stabilirea eșantionului de control se realizează conform art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, cu modificările și completările ulterioare. Acesta stabilește metodologia pentru selecția eșantionului de control pentru schemele de sprijin pe suprafață, plata pentru ecologizare, măsurile de dezvoltare rurală și schemele de ajutoare pentru animale.
Înaintea procesului de extragere a eșantionului de control pentru un an de cerere se realizează prelucrarea informațiilor statistice aferente dosarelor care au solicitări de sprijin pentru schemele derulate în campania anului precedent și stabilirea ratelor de control rezultate în urma prelucrării datelor statistice.

Posting....