ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma LUX CONSULTING SRL


Societatea LUX CONSULTING SRL, cu sediul in localitatea Gura Vaii, strada Gura Vaii, nr.348 BIS, judetul Valcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/293/2018, CUI 39168655, anunta finalizarea implementarii proiectului „Masura 2 LUX CONSULTING”, proiect nr. RUE 7230 din 09.04.2021, inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, insituita prin OUG nr. 130/2020.
Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 09.04.2021 pana la data de 26.08.2021.
Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea LUX CONSULTING SRL.
Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  834.813,75 Lei, din care:
Valoare grant: 725.925,00 Lei
Valoare cofinanțare : 108.888,75 Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: LUX CONSULTING SRL
Adresă sediu: România, judeţul Valcea, localitatea Gura Vaii, strada Gura Vaii, nr. 348 BIS
Telefon: 0726202737, E-mail: luxconsultingproiect@gmail.com