Casa Județeană de Pensii Vâlcea FACE ANGAJĂRI pentru evaluarea mai rapidă a dosarelor


• personalul din casele teritoriale de pensii trebuie suplimentat cu 1.000 de posturi pe perioada evaluării pensiilor în vederea recalculării
Recent, Guvernul a aprobat suplimentarea personalului din casele teritoriale de pensii pentru a acoperi deficitul de angajați care să participe la procesul de evaluare a celor aproximativ cinci milioane de pensii din sistemul public aflate în plată. Procesul de evaluare va sta la baza recalculării ulterioare a pensiilor, după o nouă formulă care să înlăture inechitățile din prezent, astfel încât, pentru contribuții egale, pensiile să fie egale indiferent de gen sau de data ieșirii la pensie.
Ordonanța de urgență adoptată stabilește selectarea prin concurs a 1.000 de persoane, 800 cu studii superioare și 200 cu studii liceale, care vor desfășura activitatea în baza unor contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată, până la 31 decembrie 2022. Datele din prezent arată că un funcționar dintr-un compartiment de specialitate din casele teritoriale de pensii prestează deja servicii în folosul unui număr de aproximativ 1.800 de pensionari.
În aceste condiții, numărul necesar de personal în structurile CNPP este estimat la 5.500 de angajați, față de 3.480 câți există în prezent, din care doar 3.186 au atribuții de stabilire și plată a pensiilor și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special gestionate de Casa Națională de Pensii Publice, precum și de evidență a asiguraților și activitățile conexe.
Salariile celor 1.000 de persoane selectate vor fi cele prevăzute de Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și vor fi suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat. Metodologia de repartizare a posturilor urmează să fie stabilită de președintele Casei Naționale de Pensii Publice.
La nivelul județului nostru, conducerea CJP Vâlcea afirmă că este vorba despre 21 de posturi: 16 pentru persoane cu studii superioare, cinci pentru studii medii. Dosarele trebuie depuse până pe 30 august 2021, orele 16.30 iar examenul va fi în ziua de 6 septembrie 2021, ora 10.00.
Într-o vizită desfășurată la finalul lunii aprilie, ministrul Muncii, Raluca Turcan, remarca următoarele despre activitatea personalului de la Casa Județeană de Pensii Vâlcea: „Am discutat cu angajații Casei de Pensii Vâlcea implicați în procesul de evaluare despre modul în care se desfășoară această activitate. Vorbim încă despre personal subdimensionat în raport cu volumul activității, avem deja în lucru o serie de măsuri care vor permite atât suplimentarea de personal pe perioadă determinată, cât și stimularea angajaților a căror activitate s-a dublat. Pe lângă evaluarea dosarelor, Casa de Pensii Vâlcea a reușit să ajungă la zero restanțe în dosarele de pensii naționale, iar la pensiile internaționale mai sunt doar 8 dosare cu termen depășit. Pe de altă parte, vizita de astăzi mi-a reconfirmat necesitatea de a finaliza un alt proiect prioritar pentru Minister: legea salarizării personalului din sectorul public, care să readucă echitatea în sistem. Un exemplu de astăzi: într-un birou cu șase salariați cu aceleași atribuții la casa de pensii Vâlcea se plătesc șase salarii de bază diferite și sporul de condiții vătămătoare (aceleași pentru toți cei șase salariați) în cuantum diferit, raportat la salariul de bază. Toate aceste situații și multe altele similare vor fi corectate printr-o nouă lege a salarizării”.