ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma CONERO DOWNSTREAM SRL


Societatea CONERO DOWNSTREAM SRL, cu sediul in localitatea Ramnicu Valcea, strada General Magheru, nr.16, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/958/2017, CUI 38219203, anunta finalizarea implementarii proiectului „Masura 2 Conero”, proiect nr. RUE 1640 din 10.12.2020, inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, insituita prin OUG nr. 130/2020.
Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 18.12.2020 pana la data de 07.06.2021
Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea CONERO DOWNSTREAM SRL.
Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  288.674,7825 Lei, din care:
Valoare grant: 251.021,55 Lei
Valoare cofinanțare : 37.653,2325 Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: CONERO DOWNSTREAM SRL
Adresă sediu: România, judeţul Valcea, localitatea Municipiul Ramnicu Valcea, strada General Magheru, nr. 16.
Telefon: 0756025520, E-mail: conerodownstreamproiect@gmail.com