ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma BUS-TRANS SRL


Societatea BUS-TRANS SRL, cu sediul in localitatea Bascov, strada Paisesti, nr. 18 B, judet Arges,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J3/487/2013, CUI 14371440, anunta finalizarea implementarii proiectului „Masura 2”, proiect nr. RUE 4166, inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, insituita prin OUG nr. 130/2020.
Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv  25.03.2021 pana la data de 06.08.2021.
Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea  BUS-TRANS SRL.
Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  834.813,75 Lei, din care:
Valoare grant: 725.925,00 Lei
Valoare cofinanțare : 108.888,75 Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: BUS-TRANS SRL
Adresă sediu social: România, județul Arges, localitatea Bascov, strada Paisesti, nr. 18 B.
Telefon: 0741110834, E-mail: bustransproiect@gmail.com