ALȚI 4.246 DE CONSUMATORI DIN VÂLCEA sunt beneficiarii investițiilor realizate de Distribuție Oltenia


În perioada iulie-septembrie 2021, operatorul Distribuție Oltenia a realizat investiții în valoare de peste 3,85 milioane de lei pentru modernizarea rețelelor electrice ale consumatorilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, precum și din întreg județul Vâlcea.

Ce au presupus investițiile?

1.Modernizarea unui număr de 32 posturi de transformare 20/0,4 kV, din 18 localități, care a constat în:
• înlocuirea transformatoarelor 20/0,4 kV existente, cu altele noi cu pierderi tehnice reduse (32 buc.);
• montarea de cadre de siguranțe fuzibile cu descărcători incluși;
• montarea de siguranțe fuzibile MT tip FEN;
• montarea de elemente de fixare antiseism;
• reabilitare prizelor de pământ;
• înlocuirea de cutii de distribuție existente, cu altele tip CD, fără IP, USOL reglabil;
• realizarea protecției anticorozive și vopsitorii pentru elementele metalice ale posturilor.
2.Modernizarea rețelei electrice de JT aferente PTA Vaideeni 2 și PTA Vaideeni 4, care a presupus:
• reamplasarea PTA Vaideeni 4 pe un stâlp nou amplasat pe domeniul public;
• înlocuirea transformatorului existent, cu un transformator 20/0.4kV – 100kVA;
• montarea unei cutii de distribuție CD 1-4 fără IP, USOL reglabil 630A;
• modernizarea PTA Vaideeni 2 prin echiparea cu o cutie de distribuție CD 2-8 fără IP, USOL reglabil 630A. S-a montat un post de transformare în anvelopa de beton tip PTAb-rural, racordat printr-o linie electrică subterană, LES 20 kV în lungime de 600m. Consumatorii au fost redistribuiți pe cele trei posturi de transformare.
3.Modernizarea contorizării prin:
• scoaterea contoarelor din tablourile electrice de apartament și montarea de firide de distribuție și contorizare pe palier (FDCP), amplasate pe casa scărilor: FDCP-15 ab-27 buc, FDCP-20 ab-22 buc;
• montarea de coloane colective generale- 925 m, respectiv montarea de coloane individuale monofazate – 16.145 metri.

Cine a beneficiat de aceste lucrări?

• 486 de locuitori din comuna Vaideeni;
• 2.875 de locuitori alimentați din cele 23 posturi de transformare localitățile: Amărăști, Budești, Costești, Dănicei, Drăgoești, Frâncești, Golești, Mădulari, Milcoiu, Nicolae Bălcescu, Pesceana, Popești, Prundeni, Scundu, Stoilești, Sutești;
• 885 locuitori din Râmnicu Vâlcea, strada Olănești, strada Dacia, strada G-ral Magheru, județul Vâlcea.

Ce s-a realizat prin investiție?

• post de transformare în anvelopă de beton tip PTAb-rural – 1 buc;
• transformator 20/0.4 kV, 160 KVA – 1 buc;
• înlocuire conductor existent, cu conductor torsadat _7,27km;
• reamplasare PTA Vaideeni 4 pe domeniul public;
• realizare linie electrică subterană, LES 20kV – 600m;
• realizare circuite de joasă tensiune (pentru PTAb) – 3.45km;
• înlocuire transformator existent în PTA Vaideeni 2, cu transformator 20/0.4kV,100KVA – 1 buc;
• montare în PTA Vaideeni 2 cutiilor de distribuție CD 1-4 fără IP, USOL reglabil 630A – 1buc;
• înlocuire transformatoare existente cu transformatoare cu pierderi tehnice reduse (transformatoare 20/0.4kV, 50kVA – 8 buc, transformatoare 20/0.4kV, 100kVA – 13buc, transformatoare 20/0.4kV, 250kVA – 2 buc);
• cadru de siguranțe 24kV tip SFEn cu descărcători ZnO și disconectori – 20 buc;
• siguranțe fuzibile de exterior tip FEN – 39 buc;
• reabilitare balustradă și podeț pe1 stâlp – 12 buc;
• elemente metalice vopsite anticoroziv – 159mp;
• fixare antiseismică – 92 buc;
• montare de firide de distribuție și contorizare stradală, FDCP-15 ab – 27 buc, FDCP-20 b – 22 buc;
• coloane colective generale – 925 metri;
• coloane individuale monofazate – 16 145 metri.

Principalele beneficii pentru consumatori

1.Asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor în condiții de calitate a parametrilor energiei electrice;
2.Îmbunătățirea stării tehnice a rețelei electrice de distribuție și asigurarea unei căderi de tensiune la capăt de rețea în limitele impuse de Standardul de Performanță;
3.Scoaterea contorilor la limita de proprietate;
4.Protecția împotriva intervențiilor neautorizate și reducerea pierderilor de energie tehnice și comerciale;
5.Reducerea numărului de întreruperi;
6.Evitarea riscurilor plății unor compensații către consumatori din cauza neasigurării calității energiei electrice;
7.Reducerea costurilor cu operarea și mentenanța.
Operatorul Distribuție Oltenia a mai anunțat că va continua investițiile în rețeaua de distribuție, scopul principal fiind acela de a reduce la minimum disconfortul creat consumatorilor din aria sa operare.
Departamentul Relații Publice, Brand și Marketing din cadrul Distribuție Energie Oltenia