Alexandru Dedu a explicat DE CE NU POT FI ORGANIZATE în această perioadă alegerile pentru funcția de președinte al FRH


Au trecut deja mai bine de patru ani de la momentul în care Alexandru Dedu era ales, pentru a doua oară, președinte al Federației Române de Handbal. În mod firesc, în luna februarie 2022, ar fi trebuit organizate noi alegeri pentru cea mai importantă funcție din organigrama FRH. Acestea nu au putut avea loc în această lună, iar președintele Alexandru Dedu a explicat, printr-un amplu comunicat, care au fost motivele pentru care alegerile au fost amânate.
„Acum patru ani (14 februarie 2018) am primit încă o dată votul de încredere din partea dvs., astfel că a sosit momentul unor noi alegeri pentru cea mai înaltă funcție din handbalul românesc, aceea de președinte al Federației Române de Handbal. Asimilând experiența altor federații sportive naționale, ale căror procese electorale au fost întârziate din cauza neconcordanțelor de ordin statutar sau chiar puse sub semnul întrebării, atât de către proprii membri, cât și de către Ministerul Sportului, ne-am dorit să rezolvăm din timp cele mai spinoase probleme legate de alegerile din 2022.
Cea mai importantă dintre acestea este reprezentată de asigurarea legalității alegerilor din 2022 din perspectiva listei membrilor, care a necesitat actualizarea în funcție de afilierile și dezafilierile intervenite, atât în evidențele Federației Române de Handbal, cât și în cele ale Tribunalului București, unde suntem înregistrați”, se arată în preambulul expunerii realizată de Alexandru Dedu.

Cerințele pentru desfășurarea alegerilor sunt îndeplinite…

„Încă din 21 septembrie 2021 au fost demarate procedurile legale pentru ca noii membri să dobândească drepturi depline în urma procesului de afiliere, dar și pentru excluderea entităților sportive care și-au încetat activitatea handbalistică și care nu mai îndeplinesc condițiile statutare pentru a deține calitatea de membru al Federației Române de Handbal. S-a urmărit, astfel, respectarea exigențelor legale și statutare potrivit cărora deciziile majore, cum este și cea privind alegerile structurilor de conducere ale Federației Române de Handbal, trebuie să fie luate de structurile active, care sunt implicate efectiv în fenomenul handbalistic și nu doar scriptic. Actualizarea listei membrilor afiliați și înregistrarea acestora în Registrul Federațiilor ținut de Tribunalul București este, în primul rând, o chestiune de respect și față de Ministerul Sportului, care a fost consultat cu privire la aceste aspecte, pentru a preîntâmpina orice întârziere în organizarea alegerilor sau în recunoașterea ulterioară a acestora. De altfel, federația noastră a urmat întocmai recomandările primite și a fost asigurată de faptul că procedează corect, în conformitate cu cerințele Ministerului Sportului privind organizarea sportului la nivel național, dar și cu cele ale Legii nr. 69/2000 și OG 26/2000.
Așa cum bine știți, din cauza unor interdicții rezultate din măsurile adoptate de autorități pentru combaterea pandemiei cu Coronavirus, o adunare generală extraordinară a putut avea loc abia în data de 3 decembrie 2021. Cu această ocazie au fost aduse la îndeplinire cerințele Ministerului Sportului, astfel că a fost definitivat procesul intern al Federației Române de Handbal de actualizare a listei membrilor afiliați, așa încât aceasta corespunde în prezent cu situația reală existentă în handbalul românesc. Nu există membri afiliați la Federația Română de Handbal care să nu îndeplinească condițiile statutare pentru deținerea acestei calități, astfel că una dintre premisele organizării alegerilor a fost asigurată”, a mai precizat președintele în exercițiu al FRH.

…numai că un club a «mutat» desfășurarea alegerilor la sediul instanței de judecată


„Mai departe s-a trecut la următoarea fază a acestei proceduri, respectiv înregistrarea actualizării listei membrilor afiliați în Registrul Special al Federațiilor ținut de Tribunalul București, după ce, în prealabil și conform cu legislația în vigoare, Ministerul Sportului a analizat și verificat documentele, avizându-le favorabil pentru depunerea la Tribunalul București. În cadrul dosarului 36618/3/2021, unde am obținut cu succes reducerea termenului de judecată acordat inițial, instanța a admis cererea noastră și a dispus la data de 6 ianuarie 2022 înregistrarea listei actualizate a membrilor FRH în acest registru. În ciuda finalizării acestei etape, am fost informați că există o structură sportivă care a introdus apel împotriva hotărârii judecătorești din 6 ianuarie 2022. AHC Dinamo București prin Căliman Constantin – președinte urmărește anularea înscrierii în registrul special a listei actualizate a membrilor Federației Române de Handbal.
Acest fapt ne-a fost adus la cunoștință de instanță la data de 20 ianuarie 2022, iar din acel moment atenția noastră s-a îndreptat asupra potențialelor soluții, dar și a posibilității concrete de a obține judecarea acestei noi cauze într-un termen cât mai scurt, astfel încât hotărârea din 6 ianuarie 2022 să devină definitivă. Este de prisos să menționăm că durata procedurilor judiciare în România nu poate fi anticipată, iar în contextul dat ne-am adresat în mod direct Ministerului Sportului și am solicitat acestuia să ne sprijine prin furnizarea unei opinii în legătură cu organizarea alegerilor. Pe scurt, s-a solicitat Ministerului Sportului să ne confirme dacă acestea pot fi organizate fără a aștepta judecarea apelului declarat de clubul sportiv, adică în conformitate cu hotărârea Tribunalului București din 6 ianuarie 2022 care, deși nu este definitivă (fiind atacată cu apel), este, potrivit legii, executorie”, a continuat să explice Alexandru Dedu.

Ce soluții rămân?

„Oricât am încercat să rămânem în interiorul terenului de handbal, constatăm cu părere de rău că suntem forțați să facem referiri și la aceste chestiuni de ordin juridic. Vă asigurăm, că am depus toate eforturile pentru îndeplinirea cerințelor Ministerului Sportului și a celor de legalitate astfel încât alegerile pentru structurile de conducere ale Federației Române de Handbal să fie organizate cât mai curând posibil, la începutul acestui an.
Rămânem în continuare dedicați acestei proceduri, așteptând relaxarea interdicțiilor rezultate din măsurile adoptate de autorități pentru combaterea pandemiei cu Coronavirus, dar și cu speranța că vom primi un răspuns favorabil din partea Ministerului Sportului la solicitarea adresată sau că structura sportivă contestatoare va înțelege în cele din urmă să pună mai presus de interesul propriu pe cel comun, al handbalului românesc, aceasta având posibilitatea de a renunța la judecarea apelului pe care l-a declarat”, a concluzionat președintele FRH.