Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

20 octombrie 2020

AFIR pune la dispoziţia beneficiarilor PNDR 2020 un model de contract de consultanţă


Printr-un comunicat oficial de presă, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale vine în sprijinul beneficiarilor PNDR prin publicare pe site-ul oficial a unui model orientativ de Contract de Prestări Servicii de Consultanţă: „Demersul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) vine în urma dezbaterilor avute cu beneficiari Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, care au solicitat îndrumări cu privire la conţinutul şi clauzele contractelor de consultanţă, precum și ca urmare a observațiilor făcute de experții AFIR în procesul de a verificare a proiectelor. În acest sens subliniem caracterul orientativ şi de recomandare al modelului de contract pus la dispoziţia publicului. Acest model se regăseşte la secţiunile dedicate fiecărei sub-Măsuri din PNDR, pe site-ul oficial al AFIR, respectiv www.afir.info. Termenii Contractului de Prestări Ser­vicii de Consultanţă vor fi stabiliți de către potențialul beneficiar al finanțării PNDR, care are dreptul de alege condițiile pe care le consideră avantajoase pen­tru accesarea fondurilor europene și implemen­tarea cu succes a proiectului. Obiectul contractului pe care potențialul beneficiar îl va încheia cu societatea de consultanță aleasă de către acesta, îl reprezintă executarea de către societatea de consultanță a serviciilor de asistenţă de specialitate şi întocmirea documentaţiilor necesare în scopul implementării pro­iec­tului cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Euro­pene, din Fondul European Agricol pentru Dez­voltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR). De asemenea, ca orice contract, modelul propus de AFIR pentru Contractul de Prestări Servicii de Con­sul­tanţă conţine o serie de drepturi ale beneficiarului, precum și obligații astfel încât să se asigure înche­ierea contractului în condiții reciproc avantajoase. Tot cu caracter orientativ şi de recomandare, AFIR pune la dispoziția potențialilor beneficiari ai PNDR 2020 prin intermediul site-ului oficial o listă a firmelor de consultanţă care oferă servicii în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. Facem precizarea expresă că aceste firme nu sunt validate de către Agenţia pentru Finanţarea Investi­ţiilor Rurale și nici agreate sau ierarhizate. Adău­ga­rea societăţilor de consultanţă în listă se realizează în urma completării unui formular tip prin care AFIR solicita furnizarea unor informații minime pe care le afișează spre informare pe pagina oficială. Alegerea societății de consultanță este un act benevol al po­ten­țialului beneficiar al PNDR”, se menţionează în text.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Agricultura