Activitate intensă la Apavil S.A. – „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat, în săptămâna 23 – 29 august 2021, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Galicea – satul Cremenari, comuna Bunești – satele Teiușu și Brozbești, comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Frâncești – satul Dezrobiți și orașul Horezu – strada 1 Decembrie; conductă PEHD Dn 32: comuna Păușești – satele Buzdugan și Văleni, comuna Bunești – satul Treime, comuna Tomșani – satele Foleștii de Jos și Foleștii de Sus, comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Mihăești – satul Vulpuiești și orașul Horezu – strada Zăvoiului; conductă PEHD Dn 50: comuna Șirineasa – satul Aricioaia, comuna Frâncești – satele Dezrobiți și Coșani; conductă PEHD Dn 63: comuna Cernișoara – satul Modoia, comuna Galicea – satul Dealu Mare și orașul Băbeni – strada Dragoș Vrânceanu; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Linia Hanului, comuna Șirineasa – satul Ungureni; conductă PEHD Dn 110: comuna Șirineasa – satul Șirineasa, comuna Tomșani – satele Foleștii de Jos și Tomșani; conductă PEHD Dn 160: orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă OL 219: orașul Băbeni – strada Petrolului. De asemenea, s-a intervenit la avarii în orașul Horezu – strada Mihai Eminescu.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a înlocuit pompă submersibilă la Puțul nr. 1 din comuna Frâncești;
• s-a refăcut racord canalizare menajeră în comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente în comuna Tomșani – satele Băltățeni și Tomșani și comuna Galicea – satele Bratia din Vale și Bratia din Deal;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de racorduri de canalizare în comuna Tomșani – satul Băltățeni;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.
Sursă foto: Arhivă