Activitate intensă la Apavil S.A. – „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 6-12 iulie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20: orașul Horezu – străzile 1 Decembrie și Olari; conductă PEHD Dn 25: comuna Frâncești – satul Moșteni, comuna Păușești – satele Păușești – Otăsău și Tâlvaci, comuna Tomșani – satul Tomșani, comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Bunești – satele Firești și Brozbești; orașul Băile Govora – străzile Tudor Vladimirescu și Praporgescu; conductă PEHD Dn 32: comuna Bunești – satele Cornet, Teiușu și Stoenești, orașul Băile Govora – strada Mihail Kogălniceanu; conductă PEHD Dn 40: comuna Păușești – satul Păușești – Otăsău; conductă PEHD Dn 63: comuna Frâncești – satul Moșteni; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos, comuna Șirineasa – satul Ungureni; conductă PEHD Dn 125: comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleșoiu, comuna Galicea – satul Galicea; conductă PEHD Dn 140: orașul Băbeni – strada Uzinei; conductă PEHD Dn 160: comuna Șirineasa – satul Broșteni; conductă PEHD Dn 180: orașul Horezu – strada Romanii de Jos; conductă OL 159: orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu; conductă OL 273: orașul Băbeni – strada Sondelor.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-au decolmatat conductele drenului adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
 • s-au executat branșament apă și racord canalizare conform aviz tehnic în orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu;
 • s-a dezafectat conducta de apă OL 219, s-au executat legături din rezervor Stație apă Vaideeni în conducta reabilitată PEHD Dn 200 și s-au montat vane Dn 150 și Dn 200;
 • s-a efectuat aerisirea Stațiilor de repompare ape uzate din comuna Pietrari;
 • s-a montat supapă sens și s-a înlocuit pompa de apă aferentă Stației de repompare ape uzate Schit din comuna Pietrari;
 • s-a asigurat asistență tehnică pentru racordarea la rețeaua de canalizare în comuna Șirineasa – satul Slăvitești;
 • s-a asigurat asistență tehnică pentru branșarea la rețeaua de apă în comuna Nicolae Bălcescu – satul Șerbăneasa;
 • s-au decolmatat, desfundat și spălat bazinele Stațiilor de repompare apă uzată din comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
 • s-a înlocuit hidrant Dn 80 defect în comuna Bunești – satul Bunești;
 • s-a repoziționat conductă PEHD Dn 63 în orașul Horezu – strada Urșani;
 • s-au efectuat lucrări de demontare, curățare și remontare a pompei aferente Stației de epurare ape uzate Coastele Cernei din comuna Pietrari;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
  APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

• Biroul de Presă al APAVIL SA