Aberaţii legislative: 15 formulare tipizate, utilizate pentru evidenţa impozitelor şi taxelor


CCI Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial din 29 decembrie 2015, a fost publicat ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin care sunt adoptate declaraţiile de impunere pentru bugetul local utilizate în anul 2016 conform noului Cod fiscal.
Actul normativ reglementează un număr de 15 formulare tipizate utilizate pentru evidența impozitelor şi taxelor datorate către bugetul local. Cu această ocazie, sunt actualizate conform prevederilor din noul Cod fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015, declaraţiile privind impozitul pe teren datorat de persoane fizice sau juridice, impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoane fizice sau juridice sau formularul certificatului de atestare fiscală privind plata impozitelor la bugetul local. Se remarcă şi adoptarea formularului privind impozitul pe clădirile deţinute de persoanele fizice sau persoanele juridice Model 2016 ITL – 002. Acesta este adoptat pentru noile proceduri de impozitare a clădirilor în funcţie de destinaţie, respectiv utilizare rezidenţială sau utilizare nerezidenţială – economică.

Iată principalele prevederi în legătură cu impozitarea construcţiilor:
• persoanele fizice ce utilizează o clădire în activităţi nerezidenţiale (economice) în totalitate sau în parte, aflate în proprietatea acestora la data de 31 decembrie 2015, depun această declaraţie de impunere până la data de 31 martie 2016;
• toate societăţile şi celelalte persoane juridice ce deţin la data de 31 decembrie 2015 clădiri în proprietate, depun această declaraţie de impunere până la data de 31 martie 2016;
• impozitul se stabileşte în procent diferit de la localitate la localitate în funcţie de hotărârea Consiliului local, ce ar fi trebuit să fie adoptată până la data de 7 noiembrie 2015;
• pentru persoanele fizice ce utilizează clădirea în activităţi economice, impozitul este între 0,08% şi 1,3%, dacă această clădire a fost dobândită / construită / reevaluată în ultimii cinci ani anteriori anului 2016;
• dacă nu se îndeplinesc aceste condiţii, clădirea nu este reevaluată în ultimii cinci ani, fiind dobândită anterior acestei perioade, procentul de impozit este de 2% stabilit prin Codul fiscal.
Potrivit Camerei de Comerţ şi Industrie, pentru societăţi, impozitul este stabilit tot în funcţie de modul de utilizare a clădirii, respectiv scop rezidenţial sau nerezi­denţial. Pentru clădirile utilizate în activităţi economice, procentul de impozit este între 0,2% şi 1,3%, cu condiţia ca această clădire să fie reevaluată în ultimii trei ani. Dacă acea clădire nu este reevaluată în ultimii trei ani, impozitul este în procent de 5% stabilit prin Codul fiscal.
În plus, valoarea de impozitare este valoarea contabilă (costul de achiziţie sau costul de producţie) doar dacă respectiva clădire a fost achiziţionată / dobândită în anul 2015. Pentru toate celelalte situaţii, trebuie determinată valoarea impozabilă conform art. 460 din Codul fiscal.