A demarat înscrierea copiilor în clasa pregătitoare


De luni, a început înscrierea copiilor în clasa pregătitoare. Înscrierea micuților se va face până pe data de 13 martie și vorbim de copiii care împlinesc vârsta de șase ani până pe 31 august a.c.. În cazul celor care împlinesc șase ani după data de 31 august, se vor organiza testări psihosomatice. Înscrierile pentru clasa pregătitoare 2015 au loc la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte să-şi trimită copilul, precizează Ministerul Educaţiei. Copilul are asigurat un loc la o clasă pregătitoare organizată de şcoala în a cărui circumscripţie este domiciliat, însă părinţii pot să-l înscrie şi la altă şcoală. Cererile-tip de înscriere la clasa pregătitoare 2015 pot fi completate şi validate direct la şcoală sau online. Formularul este disponibil pe site-ul Ministerului Educaţiei şi pe site-urile inspectoratelor şcolare. Însă, după completarea cererii online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii. Dosarul de înscriere la clasa pregătitoare 2015 trebuie să conţină: o cerere-tip de înscriere completată;  copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; copie şi original al certificatului de naştere al copilului; documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul);  alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
Prezentăm mai jos calendarul înscrierii la clasa 0: 23 februarie – 13 martie – vor fi completate de părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, cererile-tip de înscriere; 20 – 21 martie – vor fi afişate listele cu candidaţii înmatriculaţi, locurile rămase libere şi copiii neînscrişi după prima etapă;  23 martie – vor fi afişate locurile rămase libere după prima etapă şi procedura de repartizare în cea de-a doua etapă de înscriere, la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului; 24 martie – 3 aprilie – vor fi depuse la secretariatul şcolii cererile de înscriere, în această etapă; 10 aprilie – vor fi afişate listele finale cu copiii înscrişi în clasa pregătitoare 2015; 14 – 17 aprilie – vor fi înaintate inspectoratului şcolar şi soluţionate cererile părinţilor care nu au reuşit să îşi înscrie copiii în niciuna din etape sau orice altă problemă apărută în procesul de înscriere.
Copiii de 7 ani care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2014 – 2015 pot fi înscrişi direct în clasa I.