„894 mc arbori tăiați ilegal. Nu e foarte mult, dar fenomenul există”


• declară Gheorghe Mihăilescu, șef Direcția Silvică Vâlcea
 

După ani de zile, mai precis din 1990 și până-n prezent, mai avem suprafețe forestiere în curs de retrocedare, cu regimul silvic suspendat, suprafețe în care angajații Direcției Silvice sunt obligați doar la asigurarea pazei pădurilor. Pe de altă parte, multe dintre suprafețele retrocedate anterior și ajunse într-o stare imposibil de administrat de structurile private sunt preluate de către structurile silvice ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Acesta a fost unul din motivele pentru care, după șase luni, conducerea Direcției Silvice a venit în fața mass-media cu un bilanț al activităților desfășurate în primul semestru. Așa se face că, în prezent, Direcția Silvică Vâlcea administrează 96.003 ha pădure de stat și 25.941 ha păduri private, mai puțin față de anul trecut cu 1078 ha ale statului și mai mult cu 2308 ha ale proprietarilor privați. Din datele furnizate de directorul silviculturii vâlcene, Gheorghe Mihăilescu, în primele șase luni ale anului s-au tăiat ilegal 894 mc arbori din păduri: 486 mc din pădurile statului și restul de 408 mc din pădurile private. „În principiu, nu e foarte mult. Ar veni cam un arbore la 1 hectar, dar fenomenul există”, a precizat Mihăilescu. Pentru sancționarea acestor fapte, au fost încheiate 28 de infracțiuni și 124 de contravenții silvice, iar valoarea amenzilor este de 112.000 lei. Valoarea din tăierile ilegale de arbori recuperată prin acte de infracțiuni și contravenții silvice este de 164.364 lei.

Pădurarii, buni de plată!

Un alt fenomen este cel al arborilor tăiați ilegal și nejustificat de personalul silvic. În acest sens, doar în primul semestru, s-au înregistrat 260 mc de arbori tăiați fără justificarea pazei pădurii, valoarea fiind de 68.082 lei. „Aici trebuie spus că pădurarul este cel care răspunde de pierderile înregistrate și nejustificate. Dacă s-au tăiat arbori din pădure și nu există acte contravenționale, el plătește. Paznicul este răspunzător”, a mai precizat directorul Romsilva Vâlcea. Paza fondului forestier administrat de Direcția Silvică Vâlcea a fost asigurată de către personalul silvic de teren, format din 39 de șefi de districte și 198 de pădurari. Cele mai mari pagube provenite din arbori tăiați ilegal se înregistrează constant la ocoalele silvice: Voineasa, în zona Valea lui Stan, Băbeni, în zona Valea Mare, Călimă­nești, în zona Bujoreni – Lunca, Romani, în zona Horezu Romanii de Sus și Vaideeni și Bălcești, în zona Laloși, Iancu Jianu, în general unde sunt prezente comunități de rromi.

Paza unui hectar de pădure: de la 65 la 120 lei/an

Paza unei păduri nu este costisitoare, lucru precizat, de altfel, chiar de directorul Gheorghe Mihăilescu: „În cifre, paza unui hectar de pădure, pe an, începe de la 65 lei și poate ajunge și la 120 lei. Valorile diferă și din cauza faptului că, spre exemplu, la Bujoreni, avem o situație mai deosebită. Paza este asigurată de mai mulți pădurari, presiunile sunt mai mari. Motivul? Cetățenii care ajung «să facă incursiuni în pădure». Prețul e unul rezonabil”.