700 de localităţi rurale inundate în vara anului 2010 vor beneficia de finanţare


• Guvernul a aprobat, în şedinţa de săptămâna trecută, lista localităţilor rurale care vor beneficia de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale afectate în urma inundaţiilor din iunie-august 2010

Potrivit Direcției Agricole Vâlcea, lista a fost întocmită pe baza datelor colectate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin prefecţi, urmând ca refacerea infrastructurii afectate să se desfăşoare prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Dezvol­tării Rurale. Florel Bădele ne-a precizat că este vorba de aproximativ 700 de localităţi care vor beneficia de acest sprijin, acest lucru fiind posibil numai ca urmare a unor modificări aduse PNDR pentru a permite finanţarea lucrărilor de refacere a infrastructurii rurale afectate de inundaţii, după ce MADR a solicitat, în acest sens, sprijinul Comisiei Europene, în iulie anul trecut. Astfel, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală a fost modificat în sensul introducerii a două submăsuri pentru care s-a propus o alocare publică de 218.442.000 euro, şi anume: submăsura 322d) „Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010” şi submăsura 125c) „Lucrări de refacere şi conser­vare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor”. În ceea ce priveşte submăsura d) din cadrul măsurii 322 a PNDR, alocarea publică prevăzută prin program este de 155.942.700 euro (din care 124.754.160 euro de la bugetul UE, ceea ce reprezintă 80% din finanţare, şi 31.188.540 euro din bugetul naţional). „Criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite pentru ca o localitate rurală să poată primi sprijin în cadrul acestei submăsuri sunt următoarele: Comuna care prezintă proiectul trebuie să fie cuprinsă în lista localităţilor cu infrastructură tehnico-edilitară afectată de inundaţiile din anul 2010 aprobată în şedinţa de astăzi a Guvernul, iar proiectul trebuie să vizeze reconstrucţia şi modernizarea de drumuri comunale, poduri şi podeţe afectate de inundaţii în 2010 şi aparţinând proprietăţii publice a unităţii administrative, respectiv comuna; Proiectul trebuie să fie realizat în spaţiul rural conform definiţiei din PNDR; Proiectul nu prevede investiţii în infrastructură rutieră afectată de inundaţiile din 2010, finanţate prin programe comunitare sau naţionale; Beneficiarul trebuie să prezinte studiul de fezabilitate şi toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei; Investiţia să respecte Planul Urbanistic General – judeţean sau local; Beneficiarul se angajează să asigure mentenanţa investiţiei. În plus, o comună care depune proiect în cadrul submăsurii 322d) din cadrul PNDR nu mai poate depune documentaţie de decontare din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene şi, în mod similar, o comună care depune documentaţia pentru decontare sau finanţare din Fondul de Solidaritate al UE nu este eligibilă şi nu poate depune proiect pentru a obţine sprijin şi prin PNDR-ului. În ceea ce priveşte proiectele eligibile, selecţia se face pe baza următoarelor criterii stabilite în PNDR: Gradul de afectare a infrastructurii rutiere propuse prin proiect, calculat ca ponderea lungimii drumului afectat propus a fi refăcut prin proiect din lungimea totală a drumului; Infrastructura rutieră propusă prin proiect asigură direct (intersectează) accesul la principalele căi rutiere, respectiv drumuri naţionale, judeţene, comunale; Localităţi rurale care nu au primit sprijin anterior din fonduri comunitare pentru investiţii în infrastructura rutieră; Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat; Proiect care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană. Sprijinul public – comunitar şi naţional – acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea totală eligibilă a proiectului trebuie să nu depăşească 1,5 milioane euro/proiect”, ne-a dezvăluit Florel Bădele.