6 milioane lei, decontați de CAS Vâlcea românilor tratați în UE


Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea operează cu instrumente specifice, menite să certifice statutul de asigurat diferitelor categorii de persoane din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale. Iar acest lucru se poate face prin eliberarea de formulare europene și carduri europene de asigurări sociale de sănătate.
Anul trecut, conform datelor furnizate de către reprezentanții CAS Vâlcea, cele mai multe solicitări s-au înregistrat pentru formularul E104 „Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reședință” (un număr de 86 formulare) care se eliberează la cererea cetățenilor români care pleacă pentru a lucra într-o țară membră a Uniunii Europene. În situația în care un cetățean român începe o activitate ca lucrător salariat sau independent într-un stat membru al Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Elveția și nu îndeplinește condițiile de deschidere de drepturi la prestații de boală şi maternitate în acel stat, pentru a putea beneficia de aceste prestații prezintă instituției omologe CNAS din noul stat de muncă formularul E104 care specifică perioadele de asigurare realizate sub incidența legislației la care a fost supus ultima dată. Casa de asigurări eliberează formularul E104 la solicitarea persoanei interesate sau a instituției competente din noul stat de muncă ori de domiciliu, care trebuie să afle care este perioada de asigurare realizată conform legislației pe care o aplică instituția de care aparținea înainte asiguratul, în ceea ce privește prestațiile de boală sau maternitate.
Valoarea prestațiilor din Uniunea Europeană decontate în anul 2017 de către CAS Vâlcea, reprezentând servicii medicale de care au beneficiat asigurații aflați în evidență pe teritoriul țărilor membre ale Uniunii Europene a fost de 6.149.745 lei.
Referitor la Cardul European de Sănătate, menționăm că acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre Uniunii Europene (în anul 2017 au fost emise 2.781 carduri europene de sănătate pentru asigurații din județul Vâlcea și de 258 de certificate provizorii de înlocuire a cardurilor europene de sănătate). Cardul european de sănătate se eliberează în mod gratuit și începând din anul 2016 (OUG nr.5/2016) are o perioada de valabilitate de un an.