IMPORTANT: Pentru persoanele care călătoresc în afara țării


Având în vedere începerea perioadei în care mulți cetățeni aleg să călătorească în afara țării, fie în scop turistic fie în alte scopuri, Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea vine cu mai multe precizări.
„Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maxim 12 luni) în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia. Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistență medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării. Serviciile medicale acordate în statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislația fiecărui stat și nu trebuie să depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare”, ne-a declarat directorul general al instituției, ec. Alin – Costinel Voiculeț.
Informații privind serviciile de care beneficiază deținătorul cardului, în baza Cardului European, pe teritoriul statelor din UE/SEE, se pot obține accesând http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=en&intPageId=1751.

Cine poate deține card european de asigurat?

Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.
În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toata perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) și în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situație, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.
Cardul european de asigurat este gratuit și este valabil 24 luni de la data eliberării. Cu maxim o lună înainte de expirarea lui, se poate obține unul nou urmând procedura normală.

Care este procedura de obținere a cardului european de sănătate?

Persoanelor interesate în obținerea cardului european au asigurat tot suportul informațional și logistic (cererea de eliberare) pe site-ul CAS Vâlcea (http://www.casan.ro/casvl/page/procedura-de-obtinere-a-cardului-european-de-asigurari-sociale-de-sanatate.html).
• Material realizat cu sprijinul CAS Vâlcea