35 DE LOCALITĂȚI VÂLCENE VOR PRIMI FONDURI pentru realizarea lucrărilor de cadastru


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Vâlcea a anunțat că a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 35 unități administrativ-teritoriale (UAT) din cele 79 eligibile la nivelul județului nostru. Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Vâlcea în evidențele de cadastru și carte funciară, în anul 2022, este de 9.744.145 de lei. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a opta etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF).

Vâlcenii nu trebuie să plătească pentru realizarea cadastrului

Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Vâlcea.
„Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale au încheiat contracte de finanțare cu OCPI Vâlcea, conform listei atașate. Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanțare cu OCPI Vâlcea trebuie să găsească prestatori în termen maxim de 60 de zile de la data semnării contractelor de finanțare. ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate. În anul 2022, fiecare UAT eligibil poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară”, se anunță într-un comunicat al Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea.

Trei comune din sudul județului au deja terenurile cadastrate în totalitate

În prezent, din totalul de 89 de unități administrative teritoriale din județul nostru, au fost cadastrate în proporție de sută la sută trei comune (Făurești, Diculești, Valea Mare). În alte 21 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
„PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor”, ne-au mai informat angajații Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea.
• Material realizat cu sprijinul OCPI Vâlcea