31 iulie, termen pentru subvenția la motorină


• la nivelul Vâlcii, 294 de acorduri prealabile și 201 dosare depuse până la data de 29 iulie

Printr-un comunicat de presă cu semnătura directorului Adrian Pintea (foto), Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește că, până la data de 31 iulie a.c. (inclusiv), se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate aferente trimestrului II al anului 2014, la Centrul APIA județean sau al municipiului București. Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare pentru 2014 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în trimestrul respectiv, precum și documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1229/2013, cu modificările și completările ulterioare. Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli în funcție de sectorul (vegetal, zootehnic și/sau îmbunătățiri funciare) în care își desfășoară activitatea.Pentru sectorul vegetal, odată cu cererea trimestrială de plată se va depune și copia cererii unice pe suprafață sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantațiilor viticole. Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial în anul 2014, în limita cantităților maxime anuale aprobate prin Ordin MADR. În situația în care cantitățile de motorină pentru care se solicită plăți în cadrul schemei de ajutor de stat depășește cantitățile maxime anuale, cuantumul plăților se reduce proporțional pentru toate sectoarele. Ajutorul de stat se acordă sub forma de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 de litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Valoarea se calculează în lei pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul valorii în lei a accizelor în anul 2014 este 1 euro = 4,7380 lei. Astfel este 379,395 euro/1000 litri, respectiv 1,7975/litrul de motorină. Beneficiarii au obligația să utilizeze cantitățile de motorină achiziționate cu acciza redusă strict în scopul destinat conform prevederilor legale. De asemenea, au obligația să notifice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a structurii de culturi (în cazul în care cantitatea de motorină per ha este diferențiată) și a suprafeței totale, modificarea efectivului de animale/pasări/familii de albine/viermi de mătase sau a cantității de apă ori cazurile excepționale apărute ca urmare a efectelor unor circumstanțe naturale pentru care s-a solicitat determinarea și acordarea ajutorului de stat. Trebuie adăugat că, la nivelul Vâlcii, au fost încheiate 294 de acorduri prealabile și 201 dosare depuse până la data de 29 iulie.