Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

5 august 2020

26.908 cereri pentru SAPS 2012


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri­cultură (APIA) informează că termenul limită pentru depunerea cererilor de sprijin pe suprafaţă pentru anul în curs, fără penalizări, a fost de 15 mai 2012. Pentru cererile depuse după această dată se aplică, la suma totală de plată, o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere. După data de 11 iunie, cererea de sprijin nu mai este admisă la calcul.

Menţionăm că, în perioada 1 martie – 15 mai 2012, au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă SAPS 2012, un număr de 1,21 milioane cereri de plată, pentru o suprafaţă de 9,27 milioane hectare. Din totalul cererilor 99,99% au fost de­puse utilizând aplicaţia electronică IPA Online, pentru 99,99% din suprafaţa solicitată la plata sprijinului financiar pe suprafaţă.

„La nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea s-au primit în perioada 01.03 – 15.05.2012 un număr de 26.908 cereri, pentru o suprafaţă de 82.472,35 hectare. Sprijinul financiar pe suprafaţă este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)”, ne-a relatat Adrian Pintea (foto), directorul APIA.

Totodată, Agenţia informează potenţialii beneficiari, precum şi publicul interesat, că numai până la 18 mai 2012 pot depune cererea de plată aferentă anului în curs, pentru „Plăţile naţionale directe complementare sector zooteh­nic, speciile ovine şi caprine”. De acest sprijin pot beneficia producătorii agri­coli, crescători de ovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.

Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la centrul APIA judeţean/local pe a cărui rază teritorială se află exploataţia de ovine şi/sau caprine. Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an produ­cătorilor agricoli înscrişi cu cod unic de identificare în evidenţa APIA, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei; efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei; efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012; cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite astfel:  Cererile pretipărite pot fi solicitate de la centrele locale/judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, individual, prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

Pentru primirea formularului de cerere pretipărit (individual sau prin repre­zen­tant legal) solicitanţii se prezintă la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, cu următoarele documente: a) copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/cod unic de înregis­tra­re/certificatul de înregistrare; b) dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare (codul unic de identificare atribuit de către APIA în Registrul unic de identificare), dacă este cazul; c) dovada contului bancar (extras de cont).

Pentru primirea formularului de  cerere pretipărit, prin intermediul repre­zen­tantului asociaţiei crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, solicitantul trebuie să-şi dea acordul în scris. Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal ori prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

Pentru depunerea cererii vizate de o asociaţie a crescătorilor de ovine/ca­prine legal constituite, prin intermediul reprezentantului asociaţiei crescăto­ri­lor de ovine/caprine legal constituite, solicitantul trebuie să-şi dea acordul în scris. Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru beneficiarii care solicită primă pentru un efectiv mai mare de 500 capete ovine/caprine.

„Controlul la faţa locului se desfăşoară în perioada 21 mai – 20 august 2012 pentru speciile ovine şi caprine, la adresa menţionată în cerere, timp în care solicitanţii primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au solicitat primă.

Animalele pentru care se solicită prima trebuie identificate astfel: a) animalele născute până la 31 decembrie 2007 să fie identificate cu o crotalie auriculară simplă; b) animalele născute în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2009 să fie identificate cu o două crotalii auriculare simple; c) animalele născute după 1 ianuarie 2010 să fie identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică.

La centrele judeţene ale APIA, până la data de 16 mai 2012, au fost depuse peste 39.800 cereri de solicitare a primei pe cap de animal pentru un număr aproximativ de 6.100.000 animale. La nivelul Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea s-au primit până la data de 16 mai 2012 un număr de 360 cereri, pentru un număr de 62.336 animale solicitate la plată”, a conchis Adrian Pintea.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized