25 de femei din judeţul Vâlcea sunt promoteri în prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi traficului de persoane


În perioada 28-30 august 2015, în staţiunea Cap Aurora, 25 de femei din judeţul Vâlcea, printre care şi câteva reprezentante ale Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea au par­ticipat la un Seminar de In­formare în cadrul căruia s-a discutat despre problema­tica violenţei domestice, a traficului de persoane și a egalității de şanse. La eve­niment au participat cadre medicale, asistenţi sociali, psihologi, reprezentanţi ai ONG-urilor, ai instituţiilor publice locale, ai instituţiilor de cultură şi ai sindicatelor din judeţele Botoşani, Giurgiu, Cluj, Iaşi, Vâlcea.
Acest seminar face parte din proiectul național START – „O viață de calitate în siguranță!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Beneficiarul proiectului, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, îşi propune creşterea gradului de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la principiile egalităţii de şanse, violenţă domestică cât şi a traficului de persoane. Seminarul a avut drept scop creşterea gradului de informare şi sensibilizare a participantelor cu privire la aceste grave probleme ale societăţii contemporane. Acestea au devenit, la rândul lor, promotori ai proiectului şi/sau persoane de sprijin pentru victimele violenţei domestice şi a traficului de persoane în cadrul proiectului START – „O viață de calitate în siguranță!”
Activităţile seminarului au vizat obiectivele proiectului, forme și cauze ale violenţei, profilul agresorului, al traficantului de persoane cat şi profilul victimei. S-au propus soluţii împotriva comportamentelor violente, inegalităţilor de gen, s-au prezentat studii şi statistici referitoare la amploarea acestor fenomene. Cei care, cu această ocazie au devenit Promotori / Persoane de sprijin pentru victimele violenţei domestice şi trafic de persoane, au înțeles cum pot ajuta, precum și cum vor putea disemina informațiile despre proiect către grupurile vulnerabile.
Sesiunile de informare şi sensibilizare a publicului larg precum și al grupurilor vulnerabile vor continua în fiecare lună până la finalizarea proiectului. Echipa de implementare a proiectului pentru judeţul Vâlcea a fost formată din: Ionuț Cătălin Beu – expert TS informare comunitate/Promotori – lector al seminarului şi Constantin Durleci – expert TS monitorizare seminarii.