20 iulie, Sfântul Ilie Tesviteanul


• două lăcașe de cult din Olănești și Drăgășani sărbătoresc hramul proorocului • bâlci în orașul Bălcești

Mâine, 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte ridicarea la cer a Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul. Unul dintre cei mai importanţi prooroci din Vechiul Testament, Sf. Ilie este mare făcător de minuni şi aducător de ploi în vreme de secetă. Sfântul şi marele Prooroc Ilie, înger întrupat în carne ce a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide şi închide cerurile, era de origine din Tesvi în Galaad. Încă din copilărie, ţinea strict toate poruncile Legii şi se ţinea în permanenţă în faţa lui Dumnezeu printr-o feciorie indiferentă, post neîncetat şi rugăciune arzătoare, care îi făcură sufletul ca focul şi făcură din el modelul vieţii mănăstireşti. A activat în regatul de nord, în timpul regelui Ahab.

În vremea regelui Ahab şi a soţiei sale Izabela, când poporul căzuse în idolatrie, profetul Ilie cu ajutorul lui Dumnezeu arăta calea cea dreaptă şi aceştia după trei ani de secetă, după împlinirea unei minuni deosebite, îl mărturisesc pe Dumnezeu. Deoarece modul de deschidere al ochilor credinţei oamenilor a fost destul de crud, masacrând profeţii Izabelei, aceasta caută să-l ucidă pe prooroc. Ilie fuge în pustiu şi cu ajutorul lui Dumnezeu care trimite un înger cu o pâine şi un urcior cu apă, merge 40 de zile până ajunge pe muntele Horeb (vârful muntelui Sinai unde primise Moise tablele Legii). Aici se ascunde într-o peşteră, dar după un timp Dumnezeu îi porunceşte să iasă în lume şi să-l ungă pe Elisei ucenic al său. După 15 ani de profeţie Ilie şi Elisei merg spre Ierihon. Ajunşi pe malul Iordanului, Ilie îşi luă haina de blană de oaie şi lovi cu ea apele care se despărţiră şi ei trecură ca pe uscat. Pe când mergeau ei în pustie, un car de foc tras de cai scăpărători apăru între ei. Ilie fu urcat în car şi “fu ca luat în cer”.

Ajuns prin râvna sa pe culmea cea mai de sus a virtuţii, Sf. Prooroc Ilie nu a trecut la cele veşnice, ci a fost ridicat la cer fiind considerat demn de a vedea faţa în faţa slavă Dumnezeului întrupat, alături de Moise şi de cei trei Apostoli în ziua Schimbării la faţă (cf. Matei 17). Sfârşitul lui Ilie este prezentat ca o minune care s-a petrecut cu puterea lui Dumnezeu, pe care Ilie l-a slujit cu multă autoritate. Locașele de cult ce sărbătoresc hramul închinat acestui prooroc sunt: Biserica „Sf. Ilie Tesviteanul” a schitului Pahomie – Băile Olănești, localitatea Cheia și Biserica „Sf. Ilie” Drăgășani. Tot mâine, în orașul Bălcești, autoritățile locale organizează un bâlci de Sfântul Ilie. Datele ne-au fost furnizate de Florin Epure, director Direcția Județeană pentru Cultură.