2 aprilie, data când se dă start înscrierii copiilor în clasa pregătitoare


• inspector școlar general, Remus Grigorescu: „187 de clase pregătitoare în Vâlcea: 116 în regim normal și 71, în regim simultan”

Pe data de 2 aprilie se dă startul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare. Potrivit declaraţiei şefului învăţământului vâlcean, Remus Grigorescu, metodologia înscrierii copiilor a ținut cont de propunerile conducerilor unităților de învățământ, dar și de opiniile părinților. „Numărul de clase pregătitoare cuprins în planul de școlarizare alocat de Inspectoratul Școlar fiecărei unități de învățământ ține cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinată de numărul sălilor de clasă în care poate fi organizat, în mod corespunzător, procesul de învățământ la clasa pregătitoare, dar și la celelalte clase ale școlii, și de obligativitatea cuprinderii în școală a tuturor copiilor din circumscripția școlară. La alocarea numărului de clase pregătitoare se ține cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, de arondarea străzilor la unitățile de învățământ sau de cea mai bună oportunitate educațională identificată. La nivel de județ, pentru anul școlar 2013 -2014 avem aprobate 187 de clase pregătitoare, 116 în regim normal și restul în regim simultan”, a declarat, pentru ziarul nostru, Remus Grigorescu. În metodologie se specifică clar că, părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.  Prin excepție, pentru anul școlar 2013-2014, părinții ai căror copii nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2012-2013 și împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în învățământul primar, în clasa I, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013 inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul școlar 2013-2014 sau ai celor pentru care evaluarea realizată menționată la alin. (2) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare. Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare, la școala de circumscripție, vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Pe locurile libere se înscriu și, ulterior, se înma­triculează, copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părin­ților și cu prevederile prezentei metodologii. În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare, generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.