15,2 MILIOANE DE LEI, rectificare bugetară pentru spitalele din județul Vâlcea


Unitățile sanitare, aflate în relație contractuală cu CAS Vâlcea, vor primi banii pentru activitatea desfășurată în trimestrul IV 2021
La nivelul județului Vâlcea, rectificarea bugetară, aprobată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2021, a însemnat suplimentarea cu 53,9 milioane lei a creditelor de angajament de care dispune Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea pentru acest an. Urmare acestei rectificări bugetare, cea mai mare sumă le-a revenit spitalelor aflate în relație contractuală cu CAS Vâlcea, respectiv suma de 15,2 milioane lei. Pentru medicamente cu și fără contribuție personală au fost alocați suplimentar 15,1 milioane lei, pentru asistența medicală primară 3,1 milioane lei, pentru asistența medicală pentru specialitățile clinice 1,2 milioane lei, iar pentru asistența medicală în centrele medicale multifuncționale a fost alocată suplimentar suma de 0,3 milioane lei. Pentru dispozitive medicale s-au alocat în urma acestei rectificări 0,5 milioane lei, astfel încât suma aprobată pentru anul 2021 a ajuns la 3,9 milioane lei, fapt ce permite onorarea tuturor cererilor de echipamente și dispozitive medicale depuse de asigurați la instituția noastră.
„Conform estimărilor noastre, bazate pe consumul lunar mediu, fondurile alocate asigură, în majoritatea domeniilor de asistență medicală necesarul până la sfârșitul anului în curs. Pentru domeniile pentru care fondurile alocate nu acoperă necesarul de servicii pentru acest final de an, acesta va fi acoperit la următoarea rectificare de buget, în data de 15 octombrie 2021 CAS Vâlcea comunicând către Casa Națională de Asigurări de Sănătate nota de fundamentare și propunerile de rectificare solicitate”, a precizat Alin Voiculeț – director general CAS Vâlcea.