14 muncitori prinși „pe picior greșit”


În ultima lună din 2015, Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 108 controale, fiind dispuse 243 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. Au fost aplicate 43 sancţiuni contravenţionale, din care 30 avertismente şi 13 amenzi în valoare de 82.800 lei. În timpul controalelor, au fost identificate 14 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.
Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu, șef  ITM Vâlcea.