11 vâlceni depistați muncind „la negru”


• raportul ITM Vâlcea este valabil pentru luna februarie a.c.

În luna februarie a.c., Serviciul Control Relaţii de Muncă din cadrul ITM Vâlcea a efectuat un număr de 116 controale, fiind dispuse 290 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. Au fost aplicate 41 sancţiuni contravenţionale, din care 26 avertismente şi 15 amenzi în valoare de 136.000 lei. În timpul controalelor, au fost identificate 11 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare ; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control. Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 59 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc.
Datele ne-au fost furnizate de Ion Tănăsoiu, inspector șef ITM Vâlcea.

Posting....