1.000 de salcâmi au fost plantați în zona Perișani – Mlăceni


Zilele trecute, alți 1.000 de puieți de salcâm au fost plantați în comuna Perișani. Acțiunea inițiată de primarul localității, Ion Sandu, a demarat înaintea săr­bă­torilor pascale, odată cu pro­gra­mul școlar „Săptămâna altfel”. Înainte de Paște, în cen­trul civic al Perișaniului, de-a lun­gul DN7D, pe distanța de aproxi­mativ 1 km, au fost plantați 70 de pomișori de esență tei, cu înăl­țimea de 2-3 metri, în viitor aceș­tia având calitatea de a oferi o cantitate mai mare de oxigen co­munei. După sărbători, acțiu­nea a fost reluată, iar în week-end-ul ce abia s-a încheiat au mai fost plantați 1.000 de sal­câmi. Lucră­rile se fac cu oamenii ce primesc ajutor social. Salcâ­mii au fost plantați în zona Peri­șani – Mlă­ceni. Datele ne-au fost oferite de către edilul liberal Ion Sandu.