Zilele Europene ale patrimoniului


• este manifestarea propusă de Centrul EUROPE DIRECT

Astăzi, începând cu ora 13.30, în sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, are loc o interesantă manifestare intitulată „Zilele europene ale patri­moniului”. În fapt, manifestarea este o masă rotundă cu tema „Păs­trarea meşteşugurilor tradiţionale, contribuţia lor la dezvoltarea comu­nităţii locale şi  rolul bibliotecarului public în promovarea acestora”. Eve­nimentul este organizat de Centrul „EUROPE DIRECT” Vâlcea din cadrul Bibliotecii.