Zeci de mii de euro pentru tinerii fermieri


• Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a publicat Ghidul Solicitantului în forma finală pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul PNDR, pentru proiectele care vor fi primite în perioada 28 noiembrie 2011 – 13 ianuarie 2012

Aşa cum v-am anunţat şi în ediţiile noastre precedente, Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sec­torului agricol şi silvic” şi are ca obiective: îmbu­nă­tăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi spriji­ni­rea procesului de modernizare şi conformitate cu ce­rinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă; îmbună­tă­ţirea managementului exploataţiilor agricole prin reîn­noi­rea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea popu­laţiei active ocupate în agricultură; creşterea ve­ni­tu­rilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri; creş­terea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare),persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă are o dimensiune economică situată între 6 şi 40 UDE, este situata pe teritoriul ţării,este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 de Euro/ exploataţie, sub rezerva aprobării ulterioare a acesteia de către Comisia Europeană.

Trebuie menţionat şi faptul că, pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: are vârstă sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia; deţine sau se angajează să dobândească toate competenţele şi calificările profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare; prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploata­ţiei agricole; este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.

Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponi­bile fonduri nerambursabile gata de accesare până în decursul anului 2013.