Violenţa, un „flagel” care afectează tot mai profund lumea sportului (1)


dinu_paul• îngrijorate, autorităţile judeţene încearcă să diminueze amploarea acestui fenomen

Marţi, 13 noiembrie, la sediul Direc­ţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Vâl­cea s-a desfăşurat şedinţa de lucru a Comisiei Judeţene de Acţiune împotriva Violenţei în Sport pentru aprobarea Re­gu­­lamentului de organizare şi funcţio­nare a Comisiei Naţionale de Acţiune îm­potriva Violenţei în Sport. Şedinţa de lu­cru a presupus analizarea activităţilor spor­tive derulate în judeţul nostru şi a avut următoarea ordine de zi: 1. Infor­ma­re privind stadiul desfăşurării activităţii sportive în anul competiţional 2012/2013; 2. Informare privind organizarea campa­nii­lor împotriva violenţei; 3. Dezbateri; 4. Di­verse.

La şedinţa de lucru au participat: Aurora Gherghina – în calitate de sub­pre­fect al judeţului Vâlcea şi preşedinte al Comisiei Judeţene de Acţiune împo­tr­i­va Violenţei în Sport; juristul Paul Dinu – di­rector executiv al Direcţiei Judeţene pen­tru Sport şi Tineret Vâlcea; Cons­tan­tin Pintilie – preşedinte al Asociaţiei Ju­de­ţene de Fotbal Vâlcea, inspectorul DJST Gheorghe Nadolu, Nicolae Bu­ghea­­nu – directorul Clubului Sportiv Şco­lar, dar şi reprezentanţi ai poliţiei muni­ci­pale.

Directorul DJST a deschis şedinţa de lu­cru, aducând la cunoştinţa participan­ţi­lor faptul că, în trimestrul patru al anului în curs, acţiunile sportive derulate de către instituţia pe care o conduce nu au produs evenimente nedorite, toate com­pe­tiţiile desfăşurându-se în spiritul fair-play-ului între participanţi, fără acte de vio­lenţă. Paul Dinu a precizat: „În trimes­trul patru al anului în curs, Direcţia Jude­ţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea a derulat acţiuni sportive pe tot cuprinsul judeţului. Acestea au avut succes, fiind foarte bine organizate, încheindu-se de fiecare dată fără acte de violenţă, poliţia municipală şi judeţeană acordându-ne sprijinul necesar. Prin activităţile desfăşurate am încercat să oferim o alternativă tinerilor, aceea de a practica un sport. Am derulat însă şi campanii anti-violenţă. Pe 26 octombrie, împreună cu Leonard Doroftei, am organizat o campanie anti-violenţă în trei licee din oraş, numită „Fii inteligent, nu violent”. Tinerii au aflat atât de la Leonard, cât şi de la antrenorul acestuia, Titi Prosop, cât de important este să reuşeşti în viaţă, dar şi să te depărtezi de violenţa juvenilă. De asemenea, am susţinut şi campania  „Ambasadorii non-violenţei”, împreună cu un grup de tineri din Craiova. Chiar şi ieri (n. red. luni), am avut o campanie antidrog, împreună cu Poliţia Municipiului Râmnicu Vâlcea. Am fost la două clase ale Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân şi sperăm ca pe viitor să extindem acţiunea la mai multe clase”.
CONTINUARE…